Geplaatst door: Hans Nouwens Scout voor Smart Data City zo 29 nov

Als Smart Cities op bedrijven lijken

Als Smart Cities op bedrijven lijken afb.

 

Bedrijven hebben al geprofiteerd van een digitaliseringslag. Veel processen zijn in de laatste decennia aangepast door het inzicht dat verkregen is met data. Deze processen zijn vaak gestart met het automatiseren van de administratie en uitgebouwd met Customer Resource Management (CRM) systemen die data van klanten ordende tot systemen die een compleet inzicht geven van productieprocessen Enterprise Resource Planning (ERP). Met Business Intelligence (BI) wordt alle data uit de eigen organisatie bekeken om de doelen van de organisatie beter te behalen. Hele bedrijfstakken zijn daarmee veranderd door Just In Time (JIT) leveren, producten op maat maken, collecties snel wisselen en zo afstemmen op de consument, etc.

Dankzij de opkomst van Internet Of Things (IoT) en Bring Your Own Device (BYOD) komt er nog veel meer data beschikbaar bovenop de rijkdom aan data die in de eigen organisatie al aanwezig is. Met die gigantische hoeveelheid data komen er ook nieuwe data analyse technologieën en kan er steeds beter voorspeld worden wat er gaat gebeuren. Met predictive analytics worden de inzichten steeds verder geoptimaliseerd.

Lijken binnensteden dan op bedrijven?

Begin dit jaar vroeg de CEO van de Efteling zich af of binnensteden vergeleken konden worden met attractieparken. Kan een binnenstad vergeleken worden met een bedrijf zoals een attractiepark? Qua data gaat het zeker die kant op. Nu al kan er door het combineren van de open databronnen uit de binnenstad veel beter ingespeeld worden op actualiteiten in de binnenstad. Door de binnenstad als een geheel te zien kan er net als in een attractiepark worden ingespeeld op de actualiteit zoals het bij drukte openstellen van extra parkeerplaatsunits. Met een digitale plattegrond zijn wachtrijen voor de attracties, te vergelijke met drukte op terras, winkel of bioscoop in de stad, duidelijk in kaart te brengen. Personele inzet kan afgestemd worden op de verwachte bezoekersaantallen. De drukte op looproutes tussen de attracties zijn bekent en bij opstoppingen kan daarop ingespeeld worden.

Een holistische databenadering van de binnenstad

Binnensteden kunnen profiteren van dezelfde voordelen als bedrijven zoals de Efteling, door een beter gebruik van data. Door het verzamelen en delen van data ontstaan nieuwe inzichten om de stad, de straat en de zaak aantrekkelijker te maken. Die holistische benadering wordt een oplossing voor de huidige versnippering van data gerelateerde projecten, zoals wifi en beacons. In de huidige volwassenheidsfase van digitale stadsontwikkeling is het vanzelfsprekend dat er allerlei projecten en pilots worden gestart. Ook is het logisch dat er hierbij vaak voor een technologische insteek wordt gekozen. Echter ontstaat er van lieverlee het inzicht dat de mogelijkheden die data opleveren ook een sociale innovatie met zich meebrengen. Het aanpassen van routines en processen gaat over de verandering van ons handelen als mens.

Data wordt de eerste grote modificatie van de binnenstad sinds de introductie van elektriciteit. De gevolgen zullen waarschijnlijk net zo ingrijpend zijn als toen elektriciteit bijvoorbeeld ’s avonds de veiligheid op straat vergrootte, de bedrijvigheid in de stad veranderden omdat er hoger gebouwd en geleefd kon worden, of de dynamiek van transport in betere banen leidde.

0 Reacties