Geplaatst door: Harmke van Dam waterambassadeur vr 4 dec

Bereikbaarheid met randvoorwaarden

Kan er nog worden gesleuteld aan de tekst in het Manifest2040?

Ik vind het onbegrijpelijk dat onder het kopje “versterk het stedennetwerk” nergens randvoorwaarden worden gesteld aan de bereikbaarheid van Schiphol, de binnenstedelijke verplaatsingen en de verbindingen met stedelijke regio’s in de buurlanden. Voor mij is de ondertekening van het manifest afhankelijk van de randvoorwaarden. Verbeteren bereikbaarheid EN TEGELIJK verminderen energiegebruik, geluidsoverlast, milieuverontreiniging en versnippering natuur EN verbeteren luchtkwaliteit, veiligheid, volksgezondheid en kwaliteit leefomgeving, natuur en landschap. Dat behoort de opgave te zijn.

 

0 Reacties