Geplaatst door: Wij Maken Nederland wo 1 sep

Democratie & Energie #3: Burgerinitiatieven

In de Leerlijn Democratie & Energie wordt onderzocht hoe een energietransitie kan plaatsvinden met steun van bewoners in plaats van verzet. In de derde bijeenkomst van deze leerlijn worden specifiek de onderwerpen burgerinitiatieven en weerstand behandeld. Deelnemers gingen in groepen discussiëren over de vragen: Hoe om te gaan met burgercoöperaties en weerstand? En hoever moet je gaan om de omgeving te betrekken? Hoe doe je dat effectief?

Het doel van deze derde bijeenkomst was om te kijken wat de beste manier is om bewoners te betrekken. Hoe zorg je ervoor dat burgercoöperaties kunnen meewerken in plaats van tegenwerken? Hoe ga je om met weerstand? De belangrijkste inzichten waren:

  • Coöperaties moeten beter aansluiten bij de lokale sociale en culturele context;
  • Het juiste moment om burgers te betrekken hangt af van de cultuur en de houding die gemeenten daarin innemen. In het algemeen geldt wel dat coöperaties laagdrempeliger moeten worden om te voorkomen dat ze gezien worden als onderdeel van de ‘tesla economie’;
  • Dé burger bestaat niet. Daarom is een gedifferentieerde participatieaanpak nodig.

Zie hier het eerste deel van het verslag en hier het tweede deel van de derde bijeenkomst van de leerlijn Democratie en Energie.

0 Reacties