Geplaatst door: Wij Maken Nederland wo 1 sep

Democratie & Energie #4: Kennis in de energietransitie

In deze vierde en laatste bijeenkomst van de Leerlijn Democratie & Energie staat het delen van kennis centraal. Maartje van Lieshout heeft de deelnemers welkom en licht het programma van de laatste bijeenkomst toe. De gastsprekers van vandaag zijn: Julia Sondermeijer en Jaap Drooglever van het Programma Aardgasvrije Wijken. 

Bij deze laatste sessie staan de volgende twee vragen centraal:

  • Wat kunnen we leren m.b.t. opschaalbaarheid van kennis en aanpakken in de energietransitie?
  • Welke conclusies trekken we na deze laatste bijeenkomst van de leerlijn?

De deelnemers geven de voorkeur aan een meer gedifferentieerde aanpak: er zijn inwoners die tijdens een traject betrokken raken. De ene inwoner geeft de voorkeur aan een creatieve brainstorm, terwijl de andere inwoner een formele bijeenkomst met experts interessant vindt.

In een meer gedifferentieerde aanpak is er extra aandacht nodig voor bewonersinitiatieven. Deze ruimte is niet onbegrensd. Deze ruimte niet inhoudelijk begrenzen, maar vooral de ruimte moet worden voorzien van bijpassende beginselen op basis van democratische waarden zoals inclusiviteit.

Zie hier het hele verslag van de vierde en laatste bijeenkomst van de leerlijn Democratie en Energie.

0 Reacties