Geplaatst door: Wij Maken Nederland wo 1 sep

Democratie & Energie #1: Kennismaking

Bij de aftrap van de leerlijn Democratie en Energie waren er 36 enthousiaste, gemotiveerde en geëngageerde deelnemers aanwezig. Samen hebben zij gedurende vier bijeenkomsten van en met elkaar en van externen geleerd over het bewaken van het democratische proces en ruimtelijke kwaliteit in de energietransitie. De groep bestond uit deelnemers uit zowel het publieke als private domein, handelend op alle verschillende schaalniveaus.

Het doel van deze eerste bijeenkomst in Zwolle was kennismaking met elkaar en met de leerlijn Democratie en Energie. Eerst kwamen verschillende experts aan het woord om hun inzichten te delen. Vervolgens werd er in groepen gediscussieerd over verschillende onderwerpen binnen de leerlijn. De belangrijkste inzichten waren:

  • Inclusief bouwen kan het koppelen van verschillende (NOVI-)opgaven bevorderen;
  • Er moet ruimte voor experimenteren en leren gecreëerd moet worden;
  • Een investering in de verbinding tussen de stuurgroep en de werkgroep RSAB van de RES is nodig;
  • De RSAB zou er goed aan doen om haar eigen dilemma’s en gevoeligheden boven tafel te krijgen en bespreekbaar te maken (zelfreflectie);
  • De RSAB moet een proactieve rol innemen met als doel het versterken van de regionale samenwerking.

Zie hier het hele verslag van de eerste bijeenkomst van de leerlijn Democratie en Energie.

0 Reacties