Geplaatst door: Wij Maken Nederland do 5 nov

BLOG: Duurzaamheid, demografie en integrale verbetering van de leefomgeving

‘Hoe krijgen we individuele burgers mee bij het oplossen van een probleem dat iedereen aan gaat?’  In verschillende gedaantes speelde deze vraag steeds mee op de achtergrond van de derde bijeenkomst in de leerlijn ‘Duurzaamheid & demografie’. Concreet ging het daarbij om de energietransitie, het omschakelen van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Aan de basis van deze vraag ligt het probleem dat deze omschakeling ‘an sich’ geen verbetering met zich meebrengt voor de burger. Als we het goed doen zijn onze huizen straks nog steeds even lekker warm in de winter en komt er ook nog steeds 24/7 stroom uit het stopcontact. Om de mensen echt enthousiast te krijgen voor de energietransitie moeten we ze dus eigenlijk wat extra’s bieden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de energietransitie te koppelen aan zichtbare en tastbare verbetering van de leefomgeving. In de bijeenkomst werden twee voorbeelden gepresenteerd waarin voor deze aanpak is gekozen. Kleinschalig in de Abdij- en Torenbuurt in Tilburg, en grootschalig in de wijk Rolduckerveld in Kerkrade.

In zekere zin betekent zo’n aanpak dat je om een groot, publiek probleem op te lossen, ook aandacht besteed aan andere, wellicht meer private problemen en belangen. De vraag werd gesteld of je dat wel moet doen, of private issues op een gegeven moment niet gewoon moeten wijken voor het publieke belang. In Rolduckerveld was dat niet aan de orde, daar waren problemen met leefbaarheid en woningkwaliteit van zo’n omvang geworden dat de energietransitie er gekoppeld kan en moet worden met een grootschalig programma van sloop, renovatie, nieuwbouw en herinrichting van de leefomgeving. In de meeste Nederlandse wijken zijn die problemen niet zo omvangrijk en urgent, maar kan het negeren van de problemen die er wel zijn leiden tot gebrek aan draagvlak, en daarmee per saldo tot grotere vertraging van de energietransitie. Kortom, er zijn goede redenen om de energietransitie te koppelen aan verbetering van de leefomgeving, en in de voorbeelden uit Tilburg en Kerkrade is er een mooi en veelbelovend begin mee gemaakt.

Het is nog te vroeg om te zeggen dat die aanpak daar en elders zeker gaat lukken. Wat we wel al met zekerheid kunnen zeggen is dat de energietransitie veel meer tijd en geld zal gaan kosten dan in eerste instantie is voorzien. Is het erg dat het veel trager zal gaan? Nee, zo lang de zaak maar de goede kant op blijft bewegen. Dat is na vele jaren van uitstel al een hele grote vooruitgang. Is het erg dat het veel duurder zal worden? Nee, dat is gewoon de rekening van achterstallig onderhoud na jaren van bezuiniging op bijvoorbeeld sociaal en ecologisch terrein. Kortom, het kost wat, maar dan krijg je ook wat: een energietransitie voor iedereen!

Geschreven door Joop de Kraker 

0 Reacties