Geplaatst door: Harmen de Haas vr 23 mrt

De creatie van Campusstad Leeuwarden

Deze blog bevat 533 woorden, voor de volledige longread klik hierAuteur: David van Zelm van Eldik, innovatieprogramma Nederland van Morgen, Ministerie BZK

Leeuwarden huisvest als Kenniscampus reeds lange tijd een breed aantal mbo- en hogescholen. Daarnaast bezit de stad diverse creatieve broedplaatsen en campussen gericht op watertechnologie (Watercampus) en zuivel (Dairycampus). De Energiecampus is in ontwikkeling. Ook is recent de RuG-campus Fryslân gestart. Vanuit de verschillende campussen wordt gewerkt aan betekenisvolle opgaven voor de gehele provincie Fryslân. Harmen de Haas, directeur stadsontwikkeling, vervult een verbindende rol en is aanjager. Hoe verbindt hij onderwijs, bewoners, bedrijfsleven en cultuur? “De stad is onze campus en de regio is onze proeftuin”.

 

Harmen de Haas

 

Waarom ziet Leeuwarden de stad als één campus?

Harmen noemt drie aanleidingen waarom Leeuwarden het initiatief nam om de stad als campus en om de regio als living lab te promoten. Als eerste het feit dat er in onderzoek en publicaties weinig aandacht is voor middelgrote steden. Veel van die mid-size gebieden hebben dezelfde problemen en vragen. “Hoe kunnen middelgrote steden zich ontwikkelen op basis van een groter zelfbewustzijn van de eigen cultuur en omgeving?” Leeuwarden is zo´n middelgrote stad. Ze is verankerd in het ruimtelijk-economisch landschap van Fryslân. Bij de Friese aanpak is het voor Harmen belangrijk dat iedereen meedoet en dat er gebruik wordt gemaakt van de korte lijntjes die er in Fryslân zijn. In Fryslân noemt men dit de mienskip aanpak, in Europa wordt gesproken over de quadruple helix. De tweede aanleiding was de kans voor Leeuwarden om zich als culturele hoofdstad van Europa te profileren. Harmen was nauw betrokken bij het winnende voorstel van de stad.

 

“Mijn ambitie is om vernieuwing aan te jagen en onze cultuur te herijken vanuit de mienskip. Ratio en emotie moeten elkaar gaan treffen in de stad. Cultuurbeleving en inspiratie kan een drive zijn voor economische ontwikkeling. Ik zie cultuur als trigger voor innovatie”, zegt hij.

 

Tenslotte is er de behoefte om werkprocessen fluïde te laten zijn. “Zorg dat er altijd ruimte is om te blijven denken en ontwikkelen. We moeten niet alles formeel willen regelen. Onderling commitment zou genoeg moeten zijn als basis voor samenwerking tussen partners.”

 

Watercampus Leeuwarden

 

Kies voor de intrinsieke kwaliteit van de streek

Wat zijn volgens Harmen de voorwaarden voor succes? “Zorg ervoor dat de initiatieven in Friesland altijd iets met water en voedsel te maken hebben. Dat zit gewoon in het DNA van de regio. Zorg dat er kennis en betrokkenheid in de streek zit. Kies daarnaast voor acupunctuur in plaats van grote plannen. Kleine interventies met een menselijke maat zorgen uiteindelijk voor grote transformaties.” Zo is volgens hem de gezamenlijke marketing het volgende acupunctuurnaaldje van Campusstad Leeuwarden. Nu is het nog een kleine groep die de stad als campus promoot en dat maakt kwetsbaar. Die gezamenlijkheid van bedrijven, onderwijs en overheid zal echter stap voor stap groeien en kan niet worden afgedwongen. Derde voorwaarde voor succes is daarom niet te vroeg willen pieken: “Hold your horses!”

 

Gevraagd naar het geheim van zijn werkwijze in zijn rol als directeur antwoord Harmen beslist: “Ik stuur niet, maar heb een enthousiasmerende rol om de kennis lokaal geworteld te houden. Ik zorg voor handelingsperspectief door budgetten vrij te maken om onze doelen te halen en door nieuw geld te richten. Ik kijk eerst waar de meeste energie zit en ga daar blazen waar de mienskip voelbaar is.”

0 Reacties