Geplaatst door: Wij Maken Nederland zo 6 dec

De dijk van iedereen in Rivierenland

Het programma Ruimte voor de Rivier levert prachtige iconen op. Maar waar komen de iconen van morgen? Met de dijkversterking tussen Kinderdijk en Schoonhovense Veer in de Alblasserwaard ontstaan kansen die in het hele rivierengebied tot voorbeeld strekken en een impuls kunnen zijn voor verdere gebiedsontwikkeling.

Een deel van de dijk langs de lek wordt honderd keer zo sterk gemaakt, waardoor er bovenop gebouwd kan worden. Het dorp Streefkerk krijgt een verbinding met de rivier, een jachthaven wordt uitgebreid, er komt een veilige verkeersrotonde met een dijk rond de kerk. Huizen worden met technische innovaties gespaard, opkrikbaar gemaakt en opgevijzeld.

dijk is van iedereen rivierenlandHet waterschap Rivierenland investeert de komende 15 jaar (via het nationale hoogwater-beschermingsprogramma) ongeveer een miljard euro en biedt anderen de kans om aan te haken. Er wordt – ook via nieuwe media – geïnvesteerd in een vroegtijdig contact met de gebruikers van de ruimte. In de Europan13-wedstrijd en via de BNA doen jonge ontwerpers ontwerpend onderzoek. Zo kunnen er in het rivierengebied nieuwe kansen ontstaan voor een ‘familie van opgaven’ van waterveiligheid met onder meer de bodemdaling, de energietransitie en de ontwikkeling van de landbouw.

‘De dijk is van iedereen!’ is het motto, dat symbool kan staan voor de omslag die langs de grote rivieren in gang is gezet.

0 Reacties