Geplaatst door: Wij Maken Nederland za 5 dec

De energietransitie in de Cleantechregio Apeldoorn/Deventer/Zutphen

Het samenwerkingsverband in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen is ambitieus. In 2030 wil de regio energieneutraal zijn. Als de ambitie alleen met windenergie zou moeten worden gerealiseerd, dan zouden 1761 windturbines nodig zijn, in plaats van de huidige vier. Dat kan geen waarheid worden, daarom riep de regio energie- en ruimte-experts op om met alternatieve perspectieven te komen.

De 10e EO Wijersprijsvraag heeft 24 voorstellen opgeleverd. De jury onder leiding van Co Verdaas selecteerde er vier om verder te worden uitgewerkt, samen met de Cleantechregio en in onderlinge samenhang. Zoals het plan Ooievaar eind jaren tachtig voor een sprong in de ruimtelijke ontwikkeling van ons land heeft gezorgd, zo zou dat ook nu kunnen gebeuren. Zeker met de inzet van ontwerpers als Dirk Sijmons en Lodewijk van Nieuwenhuijze.

cleantechregio

De regio en de provincies Overijssel en Gelderland hebben de ambitie om de energietransitie daadwerkelijk uit te voeren. Daartoe zal de Cleantechregio ook een citydeal sluiten. Daarmee zal de stedendriehoek zich de komende jaren als levend laboratorium aan de wereld laten zien.

0 Reacties