Geplaatst door: Klaas Sietse Spoelstra ma 26 feb

“De grutto laat ons zien wat er nodig is, ze is onze spiegel..”

Deze blog bevat 725 woorden, voor de volledige longread klik hier. Mede auteur: Philine Krosse (www.dutchess-design.com)

Klaas Sietse Spoelstra is één van de initiatiefnemers van burgerinitiatief Kening fan  ‘e Greide (King of the Meadows). Het initiatief is ontstaan uit onvrede over de verschraling van het nationale weidelandschap. De maatschappelijke zorg over verlies van biodiversiteit en de daaraan gekoppelde landschapsverandering wordt in het initiatief verbonden aan de diepere culturele waarden van de regio. Die intrinsieke zorg leidt tot vernieuwingsdrang van een grotere groep mensen in de samenleving. Hoe doen ze dat?

“De grutto is een indicator van het welzijn van het land, maar ook hoe het met ons als bewoners gesteld is. Die grutto vraagt ons anders naar het heden en de toekomst van ons landschap te gaan kijken,” zegt Klaas Sietse. “Die voor Nederland zo unieke grutto, onze nationale vogel, vraagt om een kanteling van denken die nodig is in ons omdenken met ons landschap en zijn bijzondere kwaliteiten. Onze biodiversiteit is tot het laagste niveau van Europa gezakt. En als we dat weten te keren is dat dan ook niet een nieuw en relevant exportproduct voor onze manier van landbouw bedrijven of onze groene ruimte organiseren? Daar waar ecologie hand in hand gaan met economie.

 

©Mark Pasveer - foto Klaas Sietse Spoelstra

Cultuur als drager

Met het initiatief Kening fan ‘e Greide hebben de initiatiefnemers in de eigen context de verantwoordelijkheid genomen. ‘We brengen het denken op gang zonder te veel te polariseren. We proberen het debat te katalyseren tussen de verantwoordelijke spelers. Als buitenboordmotor. Er worden o.a. allerlei vormen van artistieke en culturele expressie ingezet om de aandacht op de relatie tussen mens en natuur te vestigen. “Reconnect the people to their landscape” Verschraalt met ons landschap ook niet onze cultuur? Onze taal, onze rituelen, onze identiteit? In het overbruggen van tegenstellingen zit waarschijnlijk een belangrijke sleutel tot succes. Daarom zetten we in op activiteiten die een brede achtergrond hebben en komen we vanuit daar samen tot een integrale aanpak waar kennis, cultuur en innovatie elkaar vinden. Het gaat ook over elkaar in grote diversiteit van invalshoeken en aanpak  inspireren. Ik geloof dat we door het exploreren en het vieren van de verbindingen tussen cultuur en natuur innovatie kunnen stimuleren om iets te doen aan die verschraalde biodiversiteit en het gezang van de veldleeuwerik of alarmerende grutto weer een plek kunnen geven in onze groene ruimte.

Beweging in de constellatie van overkoepelende belangen

Waarom tot nu toe onvoldoende resultaat boekte heeft volgens Klaas Sietse vooral met het ontbreken en duiden van de overkoepelende boodschap en de daaraan gekoppelde belangen. “De bestaande constellatie van maatschappelijke organisaties, bedrijven overheden en onderwijsinstellingen in Nederland richten zich nog onvoldoende op de ecologische kant van met name het landbouwvraagstuk. Daar ligt de uitdaging voor gezamenlijke consensus. Van natuur & milieu, overheid tot landbouworganisaties. Een systeem vol goede bedoelingen maar ook met een verkrampte collectieve onmacht om effectief te handelen om de biodiversiteit in Nederland te herstellen.”

 

“Een eigen-wijzere politiek is nodig”

Het geld van overheden dient daarom ingezet te worden op specifieke kennis- en innovatievragen die relevant zijn voor de transitie naar een duurzame, natuurinclusievere landbouw. Dit zou kunnen door het bestuurlijke proces en besluitvorming meer te voeden met inhoudelijke expertise uit koplopers-initiatieven. Ook de onderwijsinstellingen werken en denken nog vaak vanuit bestaande systemen van schaalvergroting en efficiëntie i.p.v. bijvoorbeeld kwaliteit.

“Door ze te leren hoe ze innovaties en productontwikkeling kunnen stimuleren, kunnen ze het bestaande landschap gaan veranderen”

De positie van Kening fan ‘e Greide is financieel lastig en kwetsbaar, maar toch ook wel essentieel voor het creëren van impact op het proces. “We willen vooral geen bestuurlijk dingetje worden. We zoeken dagelijks naar nieuwe wegen voor oplossingen en willen open staan om op nieuwe ontwikkelingen te kunnen anticiperen..”Al met al een fantastische leerervaring maar ook een ingewikkeld en zoekend proces voor de individuele deelnemers aan dit soort processen.

Om het werk van projecten als Kening fan ‘e Greide en andere onder-op initiatieven te bestendigen, zou er volgens Klaas Sietse een landelijk of regionaal fonds ingericht moeten worden wat los staat van politieke agenda van alledag. Zo’n fonds kan de organisatie van toekomstgerichte maatschappelijke projecten mogelijk maken en waar nodig professioneel faciliteren. Daarmee wordt ook het leiderschap voor de toekomst vorm gegeven. “Er zit een enorme vernieuwingsdrang bij mensen. Het is belangrijk om daarvoor en daardoor continue prikkels in het maatschappelijke systeem te organiseren.”

In gesprek met Klaas Sietse Spoelstra? Kom op 5 maart naar ‘Het land van Morgen’ in Pakhuis de Zwijger 

 

0 Reacties