Geplaatst door: Rob van den Haak do 7 jan

De nabije of verre toekomst?

De weersextremen nemen in de hele wereld toe. Onze rivieren krijgen steeds meer te verwerken. Dijken, verzilting, zeeniveauverhoging nopen ons om meer aandacht aan de waterveiligheid te schenken. In 2006 kreeg 24 procent van de primaire waterkeringen een onvoldoende, was van 32 procent van de dijken onbekend wat hun toestand en scoorde slechts 44 procent ervan voldoende.

Als we niet weten wat er aan mankeert, is de dijk veilig. In de toekomst zal de zandsuppletie de spuigaten uitlopen en de kosten daarvan tot ongekende hoogte stijgen.

Wat onze waterveiligheid betreft zijn we weer aardig aan het inslapen en moeten we de uit drukking ”Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood.” weer serieus gaan nemen.

Een “ADAPTIEF” aanpak,

“Oplossen wanneer het nodig is” mond meestal uit in een “NADAPTIEVE” aanpak                                                                                                

Drie bekkens voor de kust, gehandhaafd op een ca nul of lager NAP peil, kunnen het zoetwater probleem en de verzilting oplossen. De rivieren stijgen dan niet meer met het zeeniveau mee en het resulteert in een aanzienlijke besparing op onderhoud van de bestaande rivierdijken, sluizen, gemalen en bruggen. We kunnen dan nog duizenden jaren vooruit, ook al zal het zeeniveau tot 7 à 8 m stijgen. Dan is die 19m +NAP opgespoten “Haaksezeedijk” nog hoog genoeg! Die ons nog steeds dreigende overstro-mingen in de nabije (?) toekomst behoren dan ook tot het verleden.

Volgens Deltacommissaris Kuiken:                                 .                                       “Omdat nog niet duidelijk is hoeveel de zeespiegel gaat stijgen, zou die dijk weggegooid geld kunnen zijn. De kust is nu voldoende veilig, zeker als we de stranden door middel van zandsuppletie breed genoeg houden”.                       .                                 Die zeespiegel stijgt al eeuwen en zal niet stoppen, ook niet door de nagestreefde CO2 verlaging! De opwarming gaat nog duizenden jaren door, dus ook de zeeniveau stijging!

De voor de waterveiligheid verantwoordelijke technici moeten het serieus bestuderen en niet wachten tot we een herhaling van 1953 krijgen en ook de regering zowel als de politici waarschuwen. We mogen ook niet vergeten dat de rivieren met het zeeniveau meestijgen en voor aanzienlijke schade zullen zorgen!. Sinds 1953 zijn de zee, dus ook de rivieren, weer verder gestegen, waardoor de afvoer van die meestijgende rivieren steeds moeilijker wordt en verbreden en bochten inkorten slechts uitstel van executie is. Nu gaat men er van uit dat de kosten te hoog zijn, maar weten niet hoeveel. De kosten na de met zekerheid te verwachten overstroming zou wel eens tot een vertrek van onder-nemingen kunnen leiden, met alle gevolge van dien!!! Met alléén een Zuid-bekken kan de Maeskering, dus de R’damse haven nog open blijven!

Als onze kindskinderen wegens zeeniveaustijging oostwaarts vluchten hoop ik dat ze daar dan welkom zullen zijn!

Ik wil ook vanuit de hemel mijn kinderen en kindskinderen niet zien verdrinken omdat de technici, maar ook de politici bang zijn om zeer doortastende adviezen te geven en beslissingen te nemen!

Rob van den Haak, 2 december 2015

 

adaptief beveiligen

Menschliche Aktivitäten verursachen nicht in ent-scheidender Weise den Klimawandel“. Prof. Ewert:                                                                        .   Alle wirksamen Faktoren werden im Vortrag detailliert erläutert. Das Klima wird im Wesentlichen von der Sonne bestimmt, es unterliegt ständigen Wechseln und bleibt nur vorübergehend gleich. Als in der frühen Steinzeit die Urahnen der Menschen in dieser Tundra gelebt haben, gab es noch keine Ostsee, keine Nord-see und Großbritannien war noch keine Insel. Die Faktoren, die das Klima bestimmen, haben nicht aufgehört zu wirken, nur weil Menschen leben. Sie wirken weiter und darauf haben die Menschen sich einzustellen. Seit dem Ende der kleinen Eiszeit um 1700 wird es wieder wärmer. Dies geschah stufenweise, denn um 1810, 1890 und 1950 gab es zwischendurch Abkühlungen. Die Erwärmung begann vor der weltweiten Industrialisie­rung, und Auto und Flugzeug waren noch nicht erfunden. Statt mehrheitlich in Hysterie zu verfallen, sollte man besser Pläne entwickeln, wie man die Bevölkerung unserer Flachländer durch Deiche schützen oder gar umsiedeln kann, wenn der Strand immer näher kommen sollte und flache Inseln über-flutet würden. Das Territorium der Niederlande liegt schon heute zur Hälfte unter dem Meeresspiegel. Mit Hilfe Holländischer Wasserbau-technik müsste, bei-spielsweise, auch Bangladesh nicht im Meer versinken sondern ließe sich durch Landgewinnung sogar noch vergrößern. Prognosen sind bekanntlich schwierig, besonders jene für die Zukunft. Beweisen lässt sich jedoch, dass die bisherigen Änderungen nicht durch das von Menschen produzierte CO2 verursacht wurden.

Hoeveelheid CO2 in atmosfeer: 790 Gton

  • Circulatie CO2 op jaarbasis: 150 Gton emissie
  • CO2 door verbruik fossiele brandstoffen (4% van 150 Gton): 6 Gton
  • Gebonden koolstof in oceanen: 38.000 Gton
  • CO2 stijging sinds 1970 vermoedelijk uit de oceanen: 1.000 Gton

Uit “Broeikas effect van Huug van Dantzig”.

 

 

0 Reacties