Geplaatst door: Bastiaan Bretveld Zelfstandig Planoloog ma 1 mei

De smart polder als vervanger van het gas.

Bron: iftechnology

Bron: iftechnology

Energie uit oppervlaktewater, wordt dat de nieuwe heilige graal in duurzame opwek? Er zit veel potentie in, alleen al het hoogheemraadschap van Delfland kan met energie uit oppervlaktewater zo’n 70.000 woningen voorzien van warmte en kou. Het kan hiermee een flinke bijdrage leveren in de verduurzamingsopgave voor de bebouwde omgeving. Dit zonder horizonvervuiling of andere argumenten waarom decentrale opwek door tegenstanders wordt vertraagd. Er is nog wel een uitdaging, hoe zorgen we ervoor dat die potentie van energie uit oppervlakte ook wordt omgezet in echte warmte of kou?

 

Benutters van potentie gevraagd

Met die vraag heeft het hoogheemraadschap van Delfland een marktdialoog georganiseerd met als doel om samen met de markt te kijken of het potentieel gerealiseerd kan worden. Delfland wil graag dat de energie die in het oppervlaktewater zit kan worden benut. Belangrijk is wel dat Delfland dit niet zelf kan en wil. Het ligt buiten de primaire taak van het waterschap dus gaat ze op zoek naar partners om de potentie te benutten.

Het idee van energie uit oppervlaktewater is dat in de zomer, als het water warm is, deze warmte wordt opgeslagen in de bodem. Op het moment dat de warmte nodig is, in de winter kan dit gebruikt worden. Bijkomend voordeel is dat de watertemperatuur in de zomer tot 6° Celsius verlaagd kan worden. Zo kan de aangroei van blauwalg voorkomen worden en blijft de waterkwaliteit op een hoger peil. In de winter kan de kou worden opgeslagen in de bodem. Hiermee kan in de zomer de gebouwde omgeving gekoeld worden. Landelijk gezien kan het oppervlaktewater 12% van de warmtevraag en 54% van de koudevraag leveren.

Om de energie uit oppervlaktewater te winnen en rendabel te maken zijn er nog een aantal barrières te doorbreken. Zo is er een match nodig tussen vraag en aanbod. Het aanbod is gebonden aan het seizoen, maar ook aan de hoeveelheid water. Als het een periode in de zomer weinig regent is de opslag lastig vanwege het lage waterpeil. De vraag is ook nog een uitdaging. Energie uit oppervlaktewater is een directe vervanging van gas en zolang er standaard gasinfra wordt aangelegd wordt innovatie tegengehouden. Hier zou een gemeente een rol in kunnen spelen. Een andere bijkomende uitdaging is dat de energie uit oppervlaktewater laagwaardige energie is. Dit betekent dat het vervoeren van de energie over lange afstanden niet loont. Om het goed te kunnen benutten is het belangrijk dat opweklocatie vlakbij de afneemlocatie is.

 

Waar is de gemeente?

Zoals Delfland al aangaf kan geen enkele partij dit alleen. Het hoogheemraadschap, de gemeente en markt zullen moeten samenwerken om het potentieel te benutten. Grote afwezige in de marktdialoog waren de gemeenten uit het gebied. Natuurlijk het is een marktdialoog, maar gemeenten faciliteren toch initiatieven? Elke gemeente heeft toch een duurzaamheidsdoelstelling? Als een collega overheidsorgaan een voorzet doet, dan tik je die kans toch binnen als overheid? Zoals werd gezegd tijdens bij dialoog: ‘Er vloeit een enorm verduurzamingspotentieel door de aderen van Delfland’. Co-creatie is essentieel om zeker in het begin dit te laten slagen. Zoals naar voren kwam tijdens de bijeenkomst is er een andere mindset nodig.

Van de business-pet naar de innovatie-pet. Anders gaat het niet lukken.

Volgens Hoogheemraad Ries Smits zijn er veel concrete mogelijkheden. Koeling van de nieuwe kelder van Museum Boijmans van Beuningen en het verder uitwerken van de smart polder Parksluis bijvoorbeeld. Dit geeft ruimte tot innovatie. Hier is een blik naar buiten nodig zoals Delfland duidelijk laat zien. Hoe krijg je die blik naar buiten? Hoe zorgen we er met z’n allen voor dat we die samenwerken krijgen zoals we die willen? Kom dan op 11 mei a.s. naar de hackathon Next City in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Hier brengen we uitdaging van klimaatadaptatie en een leefomgeving zonder gas bij elkaar. Zo willen we anders gaan samenwerken om een ander resultaat te krijgen. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dat is precies waarom we die innovatie pet op moeten zetten en waarom verschillende overheidsorganen moeten samenwerken.

Aanmelden voor hackathon Next City kan hier.

 

 

0 Reacties