1 reactie
Geplaatst door: Pauline van den Broeke ruimtelijk advies en ontwerp bij Can you imagine di 7 apr

Een gezonde leefomgeving realiseer je door mensen invloed te geven in de inrichting van open ruimte (en dat hoeft niet per se groene ruimte te zijn)

In de ‘ eerste oogst’ voor het Jaar van de Ruimte staat: De inrichting van de stad kan mensen helpen om gezonder te leven. Meer groen dat uitnodigt tot beweging en ontmoeting, goede en veilige fiets- en wandelroutes, vooral naar school en naar het omliggende landschap. En stadslandbouw die het bewustzijn over voeding vergroot. Dit type maatregelen kan ook stressverschijnselen terugdringen en bovendien verkoeling bieden bij hittegolven, die in de stad nog heter uitpakken dan elders. Ruimtelijke maatregelen alleen zullen niet veel helpen, maar zijn onmisbaar als component van de health & safety deals waar in de startbijeenkomst voor werd gepleit.

Een goede inrichting van de stad is in mijn optiek onvoldoende om mensen gezonder te laten leven. Gezond leven is een keuze en de inrichting van de stad kan dit uitnodigen. Een groenere inrichting van de stad beïnvloedt die keuze naar mijn idee onvoldoende. Het gaat juist om het functioneren van mensen in de stad en een groene inrichting is een uitwerking daarvan. Die uitwerking kan zeer verschillend zijn. Van strookjes groen waar vele honden uitgelaten worden zullen mensen niet gezonder gaan leven. Maar een hoge dichtheid van voetbalveldjes zal kinderen en jongeren wel bewegen een balletje te trappen met elkaar. Dat beweegt mensen. Zo ook de stadslandbouw. Door mensen een stukje grond aan te bieden om zelf groenten te verbouwen komen mensen in beweging. Tijdens de uitgifte van stadstuintjes door de gemeente Den Haag voerden veel mensen verschillende gezondheidsmotieven aan. Lekker buiten zijn, tot rust komen, onbespoten groenten kunnen eten en je kinderen willen leren waar ons eten vandaan komt waren in het algemeen de motieven om een eigen tuintje te willen verbouwen. Het is naar mijn idee een fabeltje dat een groene inrichting van de stad mensen stimuleert om gezonder te leven. Juist het functioneren van de open (en niet perse groene) ruimte zorgt voor een gezonde leefomgeving. Waarbij mensen invloed hebben op het gebruik en de inrichting daarvan.

1 Reacties

  • 2015-04-16 09:30:51
    Harry Boeschoten
    Staatsbosbeheer - Programmadirecteur Groene Metropool
    Een mooi openingsbod! Het is voor mij de vraag wat je hier onder 'groen' verstaat. Ik denk dat een goed groen-blauw netwerk dat begint bij de voordeur en de achtertuin heel veel elementen kan bevatten die samen kracht en waarde geven. Daar horen voor mij stadslandbouw, groene oevers, bomen, parken en plantsoenen, spoorzones ook bij. Je zegt terecht dat de omgeving moet uitnodigen. Groen speelt daar een rol in. Mijn droom is het realiseren van een netwerk dat in de stad begint en ver buiten de stad eindigt. Een netwerk waarin bestaande natuur- en recreatiegebieden onderdeel van uit maken. En waar van alles te zien en te doen is.