Geplaatst door: Stijn van Diemen strategy director za 28 nov

Geen creatie maar activatie

Het belang van de creatie van waarde op wijkniveau is aan velen duidelijk. Maar de bestaande waarde wordt daarbij vaak niet gezien. Dus een pleidooi zou kunnen luiden, niet uit te gaan van creatie als leidend begrip, maar van activatie van het bestaande.

Voorbeelden die in ons bureau zijn gepasseerd zijn de Tarwewijk in Rotterdam, waarvoor (in een social-designproces) een businessmodel werd opgesteld dat de wijk beschouwt als ‘start-up’-wijk; het stationsgebied in Zaandam, dat middels een inhoudelijke zonering zijn waarde kan tonen; en het Hembrugterrein, eveneens in Zaandam, waar het ruimtelijke Defensie-karakter aanleiding is tot het inrichten van een creatieve broedplaats.

In al deze gevallen is niets nieuws uitgevonden door paternaliserend te besturen en beleid te maken, maar het bestaande op waarde gewogen en geactiveerd middels faciliteren en zichtbaar maken. De valkuilen blijken daarbij steeds dezelfde: vaste patronen in het maken van beleid, beperkende wet- en regelgeving, geen werkelijke, maar opgelegde participatieporcessen, kleinschalig denken, gebrek aan verplichtingen en dus commitment van de gebruikers en bewoners…

Er valt veel te leren van wat her en der wordt ontwikkeld. Het Jaar van de Ruimte heeft minimaal al als waarde, initiatieven en ontwikkelingen te inventariseren en vindbaar te maken. Ieder project is immers een bron van inspiratie voor het volgende!

0 Reacties