Geplaatst door: Riet Dumont procesregisseur ruimte provincie Gelderland di 17 nov

Gelderse omgevingsvisie, wie maakt de provincie?

De balans tussen loslaten en verantwoordelijkheid nemen vraagt van de overheid continu aandacht en bestuurlijke lef. Gedeputeerde Josan Meijers laat bij de Gelderse omgevingsvisie zien hoe je in de praktijk verbindingen kunt leggen. Provinciale Staten is als gekozen volksvertegenwoordiging vanaf de start betrokken.

Visie, doelen en afspraken zijn in cocreatie tot stand gekomen. Als nieuwe ontwikkelingen de visie inhalen of als regels knellen, gaat de provincie opnieuw met partijen om tafel en past zij waar nodig de visie aan. Ook inhoudelijk legt Gelderland verbindingen. De omgevingsvisie gaat uit van thema- en gebiedsopgaven, in plaats van de traditionele beleidssectoren. Steden en dorpen worden benaderd als samenhangend netwerk: stad en ommeland hebben elkaar nodig.

Investeringsimpuls

Gaandeweg is ook ervaring opgedaan met integrale uitvoering van ons beleid, gebaseerd op vertrouwen en partnerschap. Een goed voorbeeld is de provinciale investering in verduurzaming van sociale huurwoningen, die in samenwerking met bestuurders Krista Walter, Claus Martinot en Eugène Janssen van de Gelderse woningcorporaties een succes is geworden. Dit wordt voortgezet bij de ambitie om 100.000 woningen energiezuinig te maken: woningcorporaties nemen, samen met de bouwers, ook daar hun verantwoordelijkheid.

 

Zie ook https://gelderlandanders.nl

0 Reacties