Geplaatst door: Vincent Wittenberg Geëngageerd sociaal ruimtelijk ontwerper ma 1 feb

gewildgroei

gewildgroei (zelfst. naamw.) Planten die uit zich zelf terecht zijn gekomen op een plaats waar men hen wenst.

Overheden spenderen enorme bedragen aan het in stand houden van aangeplant groen én het verdelgen van spontane vegetatie (onkruid). Als wij de steden in de toekomst leefbaar willen houden, dan is het noodzakelijk dat wij leren samenleven met de natuur. Wij heffen de harde grens tussen groen en grijs op door het symbool ervan, de standaard betonstoeptegel, te hacken. Gewildgroei kan zich tegel per tegel verspreiden, zo brengen we stadsnatuur letterlijk en figuurlijk tot aan de voordeuren. Door de context ervan te veranderen wordt spontane vegetatie niet langer geassocieerd met verwaarlozing. Onkruid is geen on-kruid meer, maar gewildgroei. Gewildgroei is een beweging. Sluit je aan!

www.gewildgroei.nl

0 Reacties