Geplaatst door: Wij Maken Nederland di 24 nov

Het verhaal van onze dijk

De dijk tussen Waardenburg en Tiel voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water van de rivieren tegen te houden. Daarom moeten er verbetermaatregelen aan de dijk worden uitgevoerd tussen de Rijksweg A2 en het Inundatiekanaal in Tiel. De komende jaren zoekt het waterschap uit welke maatregelen genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving.

In de verkenningsfase (2015-2017) betrekken we bewoners bij het project door werkelijk de tijd te nemen voor luisteren en gesprekken voeren. Dit is zeer nuttig om kennis te maken met de mensen en de dynamiek, gevoeligheden te kennen en verhalen uit het gebied op te zuigen. Deze dialoog gebruiken we tegelijkertijd om nut en noodzaak te delen.

Schermafbeelding 2015-11-25 om 12.06.31

In het verleden is er veel op, aan en rondom de dijk tussen Tiel en Waardenburg gebeurd. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het hoogwater van 1995 en de daarop volgende dijkverbetering. De komende jaren staan er diverse projecten rondom de dijk op stapel, zoals herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden. Uit de eerste gesprekken met bewoners blijkt dat er veel verhalen en emoties rondom dit dijktraject spelen. In de verkenningsfase willen we daarom op een ‘journalistieke wijze’ de verhalen en emoties van de bewoners en ‘hun’ dijk vastleggen.

Een belangrijk risico voor de bovenstaande wijze van burgerparticipatie is dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt. Vooraf moet helder worden aangegeven dat bewoners niet meebeslissen. Ze kunnen echter het nieuwe dijkontwerp wel beïnvloeden, als ze met goede voorstellen komen.

Het projectteam van dijkverbetering Tiel – Waardenburg is in de maand september daadwerkelijk in gesprek gegaan met ruim 800 bewoners en belangstellenden in de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg. Dit gebeurde door een onafhankelijk bureau van journalisten, die er met een opvallende camper op uittrokken. In een maand tijd werden achthonderd mensen geïnterviewd over hun relatie met de dijk, hun herinneringen, verhalen en emoties. En over de ideeën die er leven om tegelijk met de dijkverbetering andere projecten uit te voeren, zoals uitbreiding van fiets- en wandelmogelijkheden, speelgelegenheden of verbetering van verkeerssituaties.

Door: Waterschap Rivierenland

wr_logo_met_randen_72dpi

0 Reacties