2 reacties
Geplaatst door: Wouter van Gessel Voorzitter Stg Freedom of Mobility, Machinist, afgestudeerd Vlieger di 13 dec

Ik mis Next Mobility als essay

Ik mis een zeer belangrijk hoofdstuk naast de thema’s Next living, Next economy, Next energy, Next farming. Namelijk Next mobility. De rede is dat juist de manier van verplaatsen en de middelen die nu en in de toekomst gebruikt kunnen worden bepalen hoe steden, regio’s en zelfs Nederland er uit komt te zien.En daarmee kan Nederland echt worden versterkt zodat het mee kan blijven doen ongeacht ontwikkelingen op wereldniveau. Stichting Freedom of Mobility gebruikt dat ook als basis. Het niet benoemen betekent dat een belangrijk gereedschap om Nederland te vormen ontbreekt. Zonder mobiliteit als hoofd thema zullen de andere thema’s niet meer de juiste waarde aangeven.  Het maakt het manifest zo goed als waardeloos.

 

2 Reacties

 • 2016-12-19 20:39:21
  Wietske ter Veld
  oud docent integrale milieukunde; oud politica; natuurgids; adviseur

  Welke 'next mobility' ?
  Onze wijze van verplaatsen heeft veel invloed op de ruimtelijke ordening, op de leefbaarheid van onze steden, op de luchtkwaliteit, op de natuur, op de gezondheid van mensen. En een verstandig klimaatbeleid vereist een sterke vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen; benzine, diesel, kerosine. "Ga toch fietsen".

 • 2016-12-19 09:26:11
  Ankie van Dijk
  Wandelnet - coördinator belangenbehartiging

  Net als Wouter van Gessel lijkt het mij ook interessant na te denken over het thema 'next mobility'. Mobiliteit is traditioneel een thema dat zich richt op bereikbaarheid, transport en infrastructuur. Maar mobiliteit gaat wat ons betreft verder en raakt aan leefbaarheid, klimaatdoelstellingen, ruimtegebruik, nabijheid van functies, recreatie en niet te vergeten gezondheid en bewegen. Specifiek vragen we aandacht voor de 'actieve mobiliteit', namelijk de plaats die lopen en fietsen in ons verplaatsingsgedrag inneemt. Samen met de Fietsersbond lanceerden we de website: www.actievemobiliteit.nl. Een thema dat wel in opkomst is, maar niet vanzelfsprekend terug komt in discussies over ruimte en mobiliteit.