Geplaatst door: Wij Maken Nederland di 17 nov

Leerateliers BNSP, NVTL en NLingenieurs

De drie vakverenigingen NVTL, NLingenieurs en BNSP nodigen u tijdens het ochtendprogramma van de Slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte van harte uit voor een vijftal interactieve workshops. We gaan aan verschillende workshoptafels met elkaar in gesprek over de stormachtige ontwikkeling van ons vak. Op welke wijze veranderen de ruimtelijke disciplines? Welke nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen we daarvoor? Welke houding vraagt dat van ons professionals? Met deze en andere vragen gaan we aan samen de slag.

Programmaopzet

Na een inspirerende gezamenlijke aftrap verdelen we onszelf over vijf workshoptafels, waaraan wordt ingegaan op een aantal specifieke thema’s. De NVTL verzorgt een workshop over landschap en gezondheid, NLingenieurs bespreekt nieuwe integrale planvorming en namens de BNSP verzorgen twee teams workshops over democratische legitimatie en het gebruik van maatschappelijke energie. De vijfde gezamenlijke workshop kijkt op een abstracter niveau naar vakbeoefening in de 21e eeuw.

Deze vijf workshops vinden gelijktijdig plaats en worden allen driemaal georganiseerd, in ronden van telkens een uur tijdens het ochtendprogramma. Aan elke workshoptafel kunnen steeds tien mensen plaatsnemen, dus in totaal vijftig mensen per ronde. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid en bijdrage.

0 Reacties