Geplaatst door: Wij Maken Nederland do 21 nov

Leerlijn Grensoverschrijdend Samenwerken

Kijk jij voorbij de grens? Wil je kennis en ervaring rondom grensoverschrijdende projecten uitbreiden? Wil je meer weten over de kansen deze projecten kunnen bieden? Schrijf je dan in voor de gratis leerlijn Grensoverschrijdend Samenwerken  en leer in 4 bijeenkomsten meer over integraal grensoverschrijdende projecten aanpakken.

De opzet
Nationale grenzen zijn vaak eerder bestuurlijk dan ruimtelijk. Ook houden economische, infrastructurele of landschappelijke uitdagingen niet op aan een grens. De huidige ruimtelijke opgaven vragen een integrale aanpak en nationale grenzen geven extra complexiteit aan de integrale uitvoering van een project. Deze leerlijn zet daarom in op het beter begrijpen van governance en beleid over de grens, inzicht in de ruimtelijke planning en wet- en regelgeving over de grens, verzamelt lessen uit grensoverschrijdende integrale projecten en illustreert de rol van ontwerp, onderzoek of culturele projecten bij grensoverschrijdende projecten. In vier bijeenkomsten wordt vanuit verschillende perspectieven samen kennis ontwikkeld. Elke bijeenkomst wordt vormgegeven aan de hand van een overkoepelende leervraag en een interessante casus. Deze leerlijn begint in het najaar van 2020.

Voor wie?
De leerlijn is bedoeld voor deelnemers met ervaring in zowel regionale projecten, als lokale projecten met een grensoverschrijdende regionale impact en werkend bij wetenschap/onderwijs, praktijk (bedrijven, maatschappelijke organisaties) en overheid. We denken aan: onderzoekers, projectleiders, adviseurs, ontwikkelaars, beleidsmakers, volksvertegenwoordigers en bestuurders. In een groep van maximaal 25 specialisten gaan jullie aan de slag, waarbij iedereen een persoonlijke kennisvraag meebrengt. Deelname is gratis, maar een korte motivatie en intake behoren tot het toelatingsproces.

Om je aan te melden, mail naar: David.Dooghe@deltametropool.nl

0 Reacties