Geplaatst door: Wij Maken Nederland do 21 nov

Leerlijn Grensoverschrijdend Samenwerken

Kijk jij al voorbij de Nederlands-Belgische landsgrens? Wil je kennis en ervaring rondom grensoverschrijdende ruimtelijke projecten verder uitbreiden? Schrijf je dan in voor de gratis leerlijn Grensoverschrijdend Samenwerken en bouw in 4 bijeenkomsten met ons mee aan een stappenplan voor de aanpak van regionale tot lokale grensoverschrijdende ruimtelijke projecten.

De opzet

Hoe wordt de Nederlandse-Belgische landsgrens niet langer gezien als een barrière voor een duurzame ontwikkelingen van onze gezamenlijke fysieke leefomgeving? Op deze vraag poogt de leerlijn Grensoverschrijdend Samenwerken een antwoord te formuleren. Door middel van vier bijeenkomsten komen we gezamenlijk tot een stappenplan voor grensoverschrijdende ruimtelijke projecten, gevoed door inbreng vanuit theorie en praktijk.

Elke bijeenkomst is opgezet als een stap in het stappenplan. Tijdens de eerste bijeenkomst formuleer je een ruimtelijk project vanuit kansen die er in het grensgebied liggen. Bij de tweede bijeenkomst breng je de governance aan beide landsgrenzen en grensoverschrijdende netwerken voor het project in kaart en voor de derde bijeenkomst het beleid en planningsinstrumenten voor beide landen. De laatste bijeenkomst gaat in op mogelijkheden voor financiering (aanleg en beheer) voor het geformuleerde project.

De resultaten uit elke bijeenkomst (de input van sprekers en reflectanten en de uitwerking van deelnemers door middel van cases) worden verzameld en gebundeld. Zo levert de leerlijn een stappenplan op, vanuit theorie versus praktijk reflectie en met praktijk cases getest.

Voor deze leerlijn werkt WMNL samen met de Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en begint in het najaar van 2020.

Voor wie?
De leerlijn is bedoeld voor deelnemers met enige ervaring met grensoverschrijdend samenwerken aan ruimtelijke projecten. We denken aan: ontwerpers, projectleiders, ontwikkelaars, beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, bestuurders, adviseurs en onderzoekers. Deelname is gratis, maar daartegenover verwachten we een actieve deelname aan de vier bijeenkomsten en een inbreng door middel van het uitwerken van een case (ook buiten de tijd gereserveerd voor de bijeenkomst). In een groep van maximaal 30 (ervarings)deskundigen gaan jullie aan de slag. Mocht de maximale grens van deelnemers worden bereikt, zal er een selectie plaatsvinden gebaseerd op de diversiteit van kennis die kan worden ingebracht.

Om je aan te melden, mail naar: Rien.vandeWall@deltametropool.nl

Meer informatie over de leerlijn klik hier.

0 Reacties