Geplaatst door: Wij Maken Nederland wo 25 nov

Lerend netwerk fiets, the Dutch Urban Approach

De fiets lijkt in Nederland terug van weg geweest. Mede door de elektrische fiets neemt het gebruik van de fiets inmiddels jaar op jaar toe. Van de mensen die met de trein reizen gaat inmiddels 50% met de fiets. Dat is een zegen voor de steden. Wandelen en fietsen nemen immers in verhouding weinig ruimte in en vervuilen niet. Dat is positief voor de omgevingskwaliteit van de metropool Nederland. En ook voor de gezondheid van de bewoners van die metropool.

fietsen-amsterdam

Tegelijkertijd stelt de toename van het fietsverkeer de steden ook voor nieuwe verkeersvragen en ruimtelijke problemen. Daarvoor zijn innovatieve oplossingen en een visie op de ontwikkeling van de stad, de regio en het verkeer nodig. De regio Kopenhagen heeft heel goed afgekeken van de Nederlandse praktijk en dat vertaald in toekomst gerichte plannen. In ons land zijn we dat een tijd lang vergeten te doen. De regio Kopenhagen laat zien hoe zo’ n toekomst gericht beleid loont.

Inmiddels zijn heel wat Nederlandse steden actief geworden. De fiets scoort hoog bij de agenda stad. Mooi is dat de afgelopen jaren ook de wetenschappelijke aandacht is toegenomen. In NWO verband wordt in het programma Verbinden van duurzame steden (Verdus) praktijkgericht onderzoek gedaan. In proeftuinen worden samen met bewoners, bedrijven, fietsers en andere mobilisten oplossingen verkend en getest.

Inmiddels is een mooi lerend netwerk rond de fiets ontstaan. Mensen die hier aan mee werken zijn o.a. Marco te Brömmelstoet (UvA), Hugo van der Steenhoven (Fietsersbond ), Janine Hogendoorn (ondernemer, o.a. ontwikkelaar app RingRing) en Rients Dijkstra (Rijksadviseur infrastructuur). Bestuurlijk is het netwerk sinds kort verankerd in het initiatief Tour de Force met wethouder Paul de Rook uit Groningen als leider van de ruimtelijke ploeg.

In het samenspel tussen wetenschappers (onderzoekers en ontwerpers), ondernemers, bestuurders en fietsvertegenwoordigers wordt de Nederlandse positie ook internationaal versterkt.

0 Reacties