Geplaatst door: Alfred te Pas faciliterende watermanager vr 16 okt

MARKE MALLEM, gemeenschapsbeheer natuur, cultuur en historie

Eind 2009 heeft het Waterschap Rijn en IJssel het initiatief genomen voor een verregaande vorm van zelfbestuur, geïnspireerd door de historische organsatievorm de Marke.

De kern van dit initiatief is dat burgers van de gemeenschap rond Eibergen zelf bepalen hoe de omgeving van het riviertje de Berkel (40 ha. over een lengte van 3 km) eruit komt te zien, dit realiseren en ook zelf beheren. Zij vormen het bestuur van de stichting Marke Mallem, die de zeggenschap heeft over dit groen- en waterrijke gebied. Dit is geformaliseerd door eeuwigdurende erfpacht.

In 2014 is de ontwikkeling van Marke Mallem geëvalueerd. Wat het proces bijzonder maakt is dat het waterschap als het ware top-down een burgerinitiatief in beweging heeft weten te krijgen. Dit is vooral tot stand gekomen via een proces van co-creatie waarin gaandeweg het vertrouwen is gegroeid tussen de verschillende betrokkenen. Bovendien hebben die betrokkenen gezamenlijk invulling gegeven aan de nieuwe rollen en de verantwoordelijkheden verdeeld.

meer info:

www.MarkeMallem.nl

Marke Mallem, iedereen zet zich in Waterschap Rijn en IJssel

marke-mallem-of-hoe-burgers-tot-initiatief-verleid-kunnen-worden Ruimtevolk

Leren van Marke Mallem Leernetwerk samensprel tussen burgerinitiatieven en overheid in het groene domein

 

0 Reacties