Geplaatst door: Finette van der Heide landschapsecologe ma 1 feb

Mist de opgave natuur niet?

Beste mensen van Wij maken Nederland,

Ik las vanmorgen het Manifest 2040 van Wij maken Nederland. Het is een prachtig, optimistisch manifest waar hard aan gewerkt is.

Er moet mij, (landschaps)ecologe, toch iets van het hart.

Het Manifest ademt heel erg de sfeer van de vormgevers- en landschapsarchitectenwereld, die, ook al wilt u dat iedereen participeert, toch een eigen wereld is.

Daarbij is het volstrekt anthropocentrisch. U zult wel denken: ‘wat zouden we anders centraal moeten stellen’, maar wat ik mis is wezenlijke aandacht voor natuur. Dat is de kracht die ons allemaal drijft, waar we van afhankelijk zijn, en waar we het ooit tegen zullen afleggen, al lijkt dat op dit moment andersom te gaan.

Natuur zit misschien verstopt in de opgaven voor water en voor een gezonde leefomgeving en in de principes verkokering te lijf en omgevingskwaliteit beheren en creëren. Ik denk echter dat natuur een eigen opgave en principes verdient. Als je het hebt over een stedennetwerk, dan moet er een tegenmal zijn van een natuurnetwerk.

Te vaak (het is gewoon regel) moeten er achteraf oplossingen bedacht worden voor natuurverbindingen, overigens net als voor de verbindingen voor langzaam verkeer (fiets-, kano,-, wandel- etc), die soms de meest onlogische omwegen maken om grootschalige infrastructuur te omzeilen. Andersom wordt infrastructuur – en ik denk ook aan elektriciteits- en gasleidingen –  door gebieden waar weinig mensen wonen gelegd, omdat daar geringere Nimby-effecten verwacht worden. Ik mis dus een krachtig netwerk van natuurterreinen, met een kwaliteits- en een gebruikszonering. Daarom teken ik het Manifest vooralsnog niet.

 

Finette van der Heide

0 Reacties