Geplaatst door: Wij Maken Nederland di 20 nov

“Omgaan met de Omgevingswet is een uitdaging”

“Je moet binnen de Omgevingsvisie ruimte houden voor dynamiek. Je kan de visie niet al tot 2030 vastleggen”, zegt Yana van Tienen, projectleider Omgevingsvisie bij de Gemeente Doetinchem. De Gemeente Doetinchem werkt aan de introductie van de Omgevingswet, die verwacht wordt in 2021.

Het is een complex proces waar Yana sturing aan geeft. Al in 2016 startte de gemeente met een verkenning wat de nieuwe Omgevingswet inhoudt. De bestuursopdracht in 2017 benoemde vier sporen: de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de vergunningen, de Informatievoorziening en tot slot Dienstverlening en Participatie. Die laatste is vervlochten met de drie andere sporen.

Inmiddels werkt Yana met uiteenlopende groepen aan deze uitdagende opdracht. “Toen ik gevraagd werd als projectleider, was ik bang dat het vooral een juridisch traject zou worden” zegt Yana. “Maar dat is helemaal niet zo. Vooral de ontmoeting met verschillende mensen met uiteenlopende interesses maakt het werken hieraan bijzonder. “

Wij maken nederland foto

Organisatie ontwikkeling als kans

Ruimtelijke ordening heeft altijd al een beroep gedaan op het verbinden van sectoren. Maar de Omgevingswet doet daar nog een flinke schep bovenop. Zo moeten ook de ruimtelijke aspecten van het economische en sociale domein nadrukkelijk in beeld komen. Een ander speerpunt van de Omgevingswet is participatie. “De organisatie heeft recent een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Inzet is van buiten naar binnen werken, en over de grenzen van het eigen vakgebied kijken. Precies wat we nodig hebben voor de Omgevingswet” zegt Van Tienen. Die cultuurverandering sluit dus mooi aan bij de implementatie van de Omgevingswet.

Beleid op een rij

Om met een goed overzicht van het bestaande beleid te starten is het deelproject ‘Beleid op een rij’ uitgevoerd.

“Er zijn veel beleidsterreinen met vergelijkbare doelen. Dat moet nog meer integraliteit in het werk mogelijk maken.”

Hiervoor zijn in totaal 31 beleidsstukken samengevat en onderling vergeleken. Dit leverde handvatten voor sectorale afstemming en integratie van beleidsdoelen. Yana van Tienen benadrukt het belang van zo’n analyse voor de samenwerking: “Tijdens tussentijdse presentaties merkten we dat de analyse helpt om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. De projectgroep was regelmatig verbaasd hoeveel beleid er binnen onze gemeente is ontwikkeld. Maar ook verrast. Er zijn veel beleidsterreinen met vergelijkbare doelen. Dat moet nog meer integraliteit in het werk mogelijk maken.”

Vernieuwende aanpakken

Voor samenwerking zijn we bij Yana aan het goede adres. Ze kiest ze steeds voor een passende aanpak en gaat het experiment daarbij niet uit de weg. Bijvoorbeeld de hiervoor beschreven beleidsanalyse, ontwerpend onderzoek, of een verkenning in de vorm van scenario’s: “De verkenning van wat er kan en moet bij het opstellen van de Omgevingsvisie deden we met een tijdelijk team. Aan de interne specialisten heb ik bijzondere externe adviseurs toegevoegd, zoals een beeldend kunstenaar, landschapsontwerper, schooldirecteur, ondernemer en onderzoeker van het buitengebied. In acht sessies, steeds op andere locaties binnen de gemeente, hebben we trends geanalyseerd, sturingsprincipes benoemd en scenario’s opgesteld.”

De Omgevingswet vraagt ook om een andere rol van de gemeenteraad. “Het projectteam informeert de gemeenteraad intensief en bereidt de raadsleden alvast voor op belangrijke keuzes die ze moeten maken. Bijeenkomsten met de raad geven we een ludiek karakter”, aldus Van Tienen. Als voorbeeld  noemt ze het nachtmasker, dat de raadsleden droegen toen ze de sessie over de Omgevingsvisie betraden. “Dit stond symbool voor toegankelijkheid vanuit het sociale domein en het belang daarvan binnen de Omgevingsvisie. Zo’n ludieke opzet blijft de raadsleden bij doordat ze toegankelijkheidsproblemen aan den lijve hebben ondervonden.”

Wij maken nederland foto 2

Tips

Heeft Van Tienen tips voor anderen in een dergelijk traject? “Je moet binnen de Omgevingsvisie ruimte houden voor dynamiek.” Het is een stapsgewijs proces waarbij de verschillende onderdelen elkaar beïnvloeden. Dat vraagt om een heldere strategische lange termijnkoers, aldus Van Tienen. Ze vervolgt: “Investeer in goede samenwerking, intern, met de gemeenteraad en met groepen in de samenleving. Houdt elkaar goed op de hoogte.” De introductie van de Omgevingswet is een experimenteel traject, waarbij de uitkomst en het vervolg nog niet bekend zijn. Van Tienen: “Werk dus aan verwachtingenmanagement door mensen mee te nemen in die zoektocht, en laat hen ervaren dat het voor iedereen relevant en vooral ook leuk is!”

0 Reacties