Geplaatst door: Wij Maken Nederland wo 9 dec

Omgevingsgericht watermanagement in het IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied komt een uitbreiding van de bergingscapaciteit voor de zoetwatervoorraad samen met de noodzaak voor oeverversterkingen en ecologische verbeteringen. Dit wordt aangepakt op een manier die de omgevingskwaliteit van de oevers, steden, dorpen en polders dient, en gebruikers van het gebied (bewoners, bezoekers en bedrijven) betrekt.

Twee iconen van internationale betekenis tekenen zich al af: de vernieuwde Afsluitdijk met de vismigratierivier, en de aanleg van de Marker Wadden bij Lelystad. Wellicht kunnen de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Tintelhaven, beschreven bij het principe ‘lerend ontwikkelen’, en de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam volgende iconen worden. Gebiedspartijen werken samen het Blue Challenge platform, waar sleutelpersonen als Roel Posthoorn (Natuurmonumenten), Hetty Klavers (dijkgraaf Zuiderzeeland), Luc Kohsiek (dijkgraaf Hollands Noorderkwartier) zich geheel voor inzetten. Frits Palmboom van de TU Delft brengt met ontwerpend onderzoek de gebiedskansen in beeld. Het IJsselmeergebied met zijn cultuurhistorische kwaliteiten en internationale iconen verdient het om te stralen als natte hart van de Nederlandse metropool.

Schermafbeelding 2015-12-09 om 10.41.17

0 Reacties