Geplaatst door: Renée Mekel beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling di 17 nov

Op naar de natuurinclusieve landbouw, goed voor bodem, water, mens en natuur + de grutto!!!

Geef  de natuurinclusieve landbouw een kans. Dit is landbouw waarbij de boeren weer trots zijn op hun produkt in plaats van op hun produktie. Natuurinclusieve landbouw is landbouw waarbij je met zorg de grond weer gezond en zelfproduktief laat worden, waardoor je geen stikstof of fosfaat meer hoeft toe te voegen en waar uitgegaan wordt van cyclische kringlopen.

Geef aan de groeiende groep natuurvriendelijke boeren die een ander systeem willen meer steun en het landschap zal minder eentonig worden. De leefbaarheid en beleefbaarheid van het platteland zal toenemen en recreanten en toeristen zullen meer kunnen genieten van karakteristieke cultuurlandschappen.

 Zie artikel “Nog even en de GRUTTO is verleden tijd”

0 Reacties