Geplaatst door: Wij Maken Nederland ma 7 sep

PODCAST: Claartje Brons en Robert Dijksterhuis over versterking democratie en bestuur

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Waarnemend programmamanager Versterking democratie en bestuur Claartje Brons, en Afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid & Directie Ruimtelijk Ordening Robert Dijksterhuis, beiden werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Deze podcast is een productie van WijMakenNederland, een initiatief van Platform31, Vereniging Deltametropool, Wing en Pakhuis de Zwijger.

0 Reacties