Geplaatst door: Wij Maken Nederland vr 20 jul

PODCAST: Emiel Reiding over de NOVI en zijn reactie op de Regioreferaten

Welkom bij de eerste Podcast van Wij Maken Nederland. In deze aflevering praten we over de Nationale Omgevingsvisie, ook wel de NOVI genoemd. Deze visie is een instrument van de Omgevingswet die in 2021 van kracht zal moeten zijn.

Input uit de praktijk is een belangrijk onderdeel in het proces van de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie. Wij Maken Nederland organiseerde, met inzet van de Landmakers en de regionale praktijken, een bijdrage voor de NOVI. Dit resulteerde in drie regioreferaten.

Voor de regioreferaten stonden verschillende hoofdopgaven centraal:

  • voor de regio Eindhoven een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving en een duurzame en concurrerende economie,
  • voor de regio FoodValley de transitie van de landbouw,
  • voor de regio Leiden een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving.

Saskia Buitelaar van Platform 31 gaat in gesprek met de Directeur Nationale Omgevingsvisie Emiel Reiding over het tot stand komen van de Nationale Omgevingsvisie.

 

 

Wat is de impact van toekomstige ontwikkelingen op onze leefomgeving? In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

De Omgevingswet en de NOVI vallen onder de verantwoordelijkheid van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

 

0 Reacties