Geplaatst door: Imke van Rees Stagiair Wij maken Nederland ma 9 nov

‘Sense of Belonging’

ShigeruBan_PaperEmergency-Shelter_Rwanda_1994-1999-copy_SoB-1024x619

Binnen een week gaven maar liefst 44 bureaus zich op voor Sense of Belonging, de vluchtenlingenactie, recent gestart door de branchevereniging van architectenbureaus, de BNA. Deze bureaus vormen samen met de BNA de taskforce Sense of Belonging (#SoB). De actie wil creatieve denkkracht koppelen aan voorbeeldprojecten die gaan over de tijdelijke en vaste huisvesting van vluchtelingen. De BNA organiseerde afgelopen week de start van de taskforce, bestaande uit stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten uit heel Nederland, jong en oud.

Fred Schoorl, BNA-directeur: ‘Dit grote aantal bureaus illustreert dat de branche bereidwillig is haar creatieve denkkracht in te zetten. Het is nu zaak de probleemhouders waaronder gemeenten, goede doelen organisaties, het Rijk, provincies, bouwers zo ver te krijgen in gesprek te gaan met de taskforce. We roepen probleemhouders op zich bij ons aan te melden.’ De focus van taskforce #SoB ligt op de middellange termijn, de periode na de acute opvang. Dit is de tijdelijke huisvesting en de doorstroom van verblijfsvergunninghouders.

Vluchtelingen zijn toekomstige bewoners

De taskforce kijkt onder andere naar gebruikers: Voor wie bouw je eigenlijk? Welke initiatieven zijn er al? De mensen, de bestaande en toekomstige bewoners, zijn ook een relevante stakeholder. In hoeverre kun je de mensen er ook zelf bij betrekken? Mensen zijn vaak gemotiveerd om zelf aan de gang te gaan. Dit wil de taskforce benutten bij voorbeeldprojecten.

Vijf tot tien voorbeeldprojecten

De taskforce is op zoek naar vijf tot tien voorbeeldprojecten waar ze mee aan de slag kan. De projecten worden in nauw overleg met de probleemhouder voorgelegd aan de taskforce, een body of knowledge. Kernopgave daarbij is: Hoe kunnen we op een zo humaan mogelijke manier de vluchtelingenstroom in de nabije en verder gelegen toekomst vormgeven vanuit de ruimtelijke disciplines?

Doorstroom 

Schoorl: ‘Er liggen niet alleen in nieuwbouw kansen, maar er staat ook veel leeg in Nederland. De problematiek zit in de opvang van vergunninghouders. Doorstroom is daarbij de kern. Dit lukt vaak slecht om mensen op een goede manier uit te plaatsen. De tijdelijk huisvesting wordt al snel niet-duurzaam, omdat er nog niet naar de langere termijn wordt gekeken. Dit is een opgave voor de taskforce #SoB.’

Matchmaking en kennis

Vluchtelingenstromen zijn niet nieuw, echter er is nog weinig van geleerd. Schoorl: ‘Er zijn al veel ideeën en concepten, maar wij dachten: laten we iets praktisch doen.’ De branchevereniging wil door matchmaking en kennisopbouw deze lacune invullen.

Wat is Sense of Belonging?

1) #SoB helpt bestaande initiatieven realiseren door de inzet van de creatieve kracht van architecten bij denktanks of projecten van gemeenten, Rijk, corporaties, Rode Kruis e.a. nationaal en (eventueel) internationaal

2) #SoB organiseert een taskforce bestaande uit een netwerk van architecten of architectenbureaus

3) #SoB is een platform waar wij helpen de verbinding te maken tussen de humanitaire urgentie van de vluchteling en betrokken organisaties/opdrachtgevers en de creativiteit en betrokkenheid van onze branche

image001

Laat hieronder ook weten wat jij vindt dat moet gebeuren!

 

0 Reacties