Geplaatst door: Bertus Buizer Directeur Buizer Advies duurzame landbouw en energie do 15 sep

Startbijeenkomst van campagne #People4Soil in Nederland vol energie en inspiraties

Op 14 september 2016 vond de startbijeenkomst plaats van de campagne People 4 Soil in Nederland. Het betreft een Europees Burgerinitiatief voor specifieke wetgeving voor de bescherming van de bodem.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Nederlandse stichting Sustainable Food Supply en werd gehouden bij EOSTA / Nature and More die eerder de internationale campagne Save our Soils in het leven riep.

Foto deelnemers startup meeting People4Soil 14 sept 2014 bij EOSTA - credit- EOSTA - bestefoto

© EOSTA

People 4 Soil” is een vrij en open netwerk van meer dan 300 Europese NGO’s, onderzoeksinstituten, agrarische organisaties en milieugroeperingen. Zij zijn zeer bezorgd over de toenemende verslechtering van de bodem, zowel in de EU als op mondiaal niveau: erosie, bodemafdekking, verlies van organische stof, verdichting, verzilting, aardverschuivingen en verontreiniging hebben negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, voedselzekerheid, natuurlijke ecosystemen, biodiversiteit en klimaat, en op onze economie.

Naar mijn visie ligt het niet allemaal aan de boeren, maar aan het beleid, dat de focus in de voedselproductie al decennia lang verkeerd heeft gelegd. Die focus ligt nu teveel op schaalvergroting en intensivering met grotere gebouwen en zwaardere machines en het gebruik van gifstoffen. Dat ging bovendien gepaard met een brei van regels. Die zijn nodig om het milieu en de overheid (belastingen) te sparen. Maar het zijn lapmiddelen die ook nog eens verstikkend werken voor met name de kleinere boeren en ook voor onze bodem. Het zijn de ecomodernisten die deze tredmolen in stand lijken te willen houden om de kool en de geit te sparen en niet in de laatste plaats hun eigen hagje. “Laten we hier zo intensief mogelijk boeren, dan blijft er in de rest van de wereld meer natuurgebied over” is hun mantra. En de landbouwvoormannen en de overheid lijken ze daarin te volgen.

En er wordt ook steeds meer grond aan de voedselproductie onttrokken. Hoewel de Europese bevolking in de laatste decennia met 5% is gegroeid, is de oppervlakte afgedekte grond (vanwege o.a. stadsuitbreiding en bestrating) in die periode met 9% toegenomen. Zo wordt er in de Europese Unie jaarlijks een gebied ter grootte van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland samen aan de landbouw onttrokken.

Dit is zomaar een greep uit de vele feiten, die de komende twaalf maanden in de campagne People 4 Soil voor het voetlicht zullen worden gebracht.

In de startbijeenkomst bruiste het van inspirerende ideeën. Daarbij werd ook de belangrijke rol van het onderwijs genoemd. Docenten, scholieren en studenten zouden zich veel meer bewust moeten worden van het belang van een goede zorg voor de bodem, een levend ecosysteem dat essentieel is voor de gezondheid van mens en milieu. Een gezonde bodem vraagt ook veel aanvoer van koolstof en kan bij een goed bodembeheer de uitstoot van het voor het milieu schadelijke CO2 aanzienlijk terugdringen.

Bertus Buizer, Nationale coördinator People 4 Soil voor Nederland

Stichting Sustainable Food Supply

15 september 2016

0 Reacties