Geplaatst door: Hetty Linden Gezond Stedelijk leven Utrecht wo 25 okt

Stedelijke leefkwaliteit


 

Hetty Linden – Schaduwminister Quality of Life

 

Bevolkingsgroei sterkst in steden

Mensen willen graag in steden wonen, als er sprake is van een goede balans is tussen wonen, werken en recreëren. Het moet “the place to be” zijn. Stedelijke leefkwaliteit is daarom belangrijk. De Nederlandse steden zijn in trek. Van de verwachte groei van de Nederlandse bevolking – bijna 950 duizend tussen 2015 en 2030 – zal bijna drie kwart plaatsvinden in de grotere gemeenten, met 100 duizend of meer inwoners erbij. De grootste groei wordt verwacht voor de vier grote steden, die in 2030 gemiddeld 15 procent meer inwoners dan in 2015 zullen tellen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, zijn samen goed voor een derde van de Nederlandse bevolkingsgroei per saldo tot 2030.

In het westen van Nederland zijn er diverse andere sterke groeiers zoals Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Amersfoort. Hier groeien ook diverse buurgemeenten van de grote steden sterk, zoals Diemen bij Amsterdam en Rijswijk bij Den Haag. In het zuiden van Nederland wordt de groei getrokken door de Brabantse steden Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Breda. In het oosten van Nederland blijft het inwonertal van Zwolle, Arnhem, Nijmegen en Ede sterk groeien. In het noorden kennen Groningen en Leeuwarden een beduidende groei.

Bron:Uit: PBL/CBS prognose: Groei steden zet door

Binnenstedelijke verdichting kost geld en levert baten op. Het is tijd dat resultaten uit studies en wetenschappelijk onderzoek worden gebundeld om te komen tot een mooi overzicht van deze kosten en baten. Dan kan daarna een afweging plaatsvinden. Daarnaast is het van belang dat de internationale concurrentiekracht van de stedelijke regio’s sterker wordt.

(Uit: Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven, 2016)

 

Stedelijke leefkwaliteit

Rijk, regio en steden moeten toe naar een gezamenlijk verhaal over de groei van de steden en wat daarvoor nodig is. En daaraan gezamenlijk werken. De groei van een stad staat niet op zichzelf. Ook de regio ondervindt hiervan de gevolgen, positief én negatief (daily urban system). En ook is de verwachting dat van de groei van de stad de nationale economie profiteert.

Opgaven gericht op een goede stedelijke leefkwaliteit voor iedereen zijn niet op lokaal niveau op te lossen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schone lucht, voldoende aanbod aan kwalitatief goede woningen, mobiliteit en bereikbaarheid, goede en toereikende OV-voorzieningen, de energietransitie, bereikbare en kwalitatief goede voorzieningen publiek en privaat ( cultuur, sport, onderwijs, horeca, bioscoop, recreatieve voorzieningen etc.), inclusiviteit, versterken van goede stad-land relaties. Ofwel meer algemeen geformuleerd de opgave is gericht op het versterken van de maatschappelijke waarde in stad en regio.

 

Integrale samenwerking: publiek-privaat-bewoners

Benut voor deze opgaven de Nationale Omgevingsvisie in combinatie met Agenda Stad en formuleer een integrale opgave. Werk als overheden integraal en multidisciplinair samen aan deze opgave. Zoek samenwerking met de markt. Zoek samenwerking met inwoners. Zoek naar landelijke en regionale coalities om samen te bouwen aan gemeenschappelijke waarden. Ga hierbij op zoek naar alternatieve verdienmodellen.

 

0 Reacties