1 reactie
Geplaatst door: Joke van Wensem Algemeen secretaris Technische commissie bodem ma 26 okt

Tafel 5: Versnel en innoveer de wateraanpak

De vier belangrijkste punten voor de kernboodschap samengevoegd:

 • Het gaat om grote transities
 • Hoe werken we samen?
 • Adaptief werken, zowel qua rollen als op de inhoud
 • Scenario’s en transities zijn leidend, niet de stip op de horizon.

Goed is:

Het vooruit kijken, de wederkerigheid tussen ruimte en water, de benoemde grote opgaven (droogte, bodemdaling, veiligheid), benoeming dat ruimte en water nog 2 werelden zijn, Nederland is door water gemaakt, impuls voor de leefomgeving, overheid en gebruikers werken samen, benoeming gebrek aan bewustzijn, kwaliteit is benoemd.

Wat ontbreekt en moet beter worden opgeschreven:

 • Link met klimaatverandering ontbreekt
 • Het hoeft niet bij iedere ingreep om extra kwaliteit te gaan
 • Loslaten zonder geld erbij kan niet
 • Water verbinden met stad, economie, landbouw, voedsel, energie, natuur, gezondheid, drinkwater, bodem, recreatie, transport
 • Kaarten bij deze opgave in het manifest zeggen niks over de opgave en dat zou wel moeten
 • Meerlaagse veiligheid ontbreekt
 • De kennisvraag is niet benoemd
 • Het gaat om ruimte x kwaliteit

Bij hoe het te doen (hoort eigenlijk bij een andere tafel, denk ik), werd opgemerkt:

 • Ontmoetingsplaatsen creëren voor mensen die elkaar nog niet kennen, sturen op diversiteit
 • Eens worden over verantwoordelijkheden en geld en minder sectoraal geoormerkt geld
 • Lessen leren uit het verleden
 • Zelfde taal leren spreken
 • Tijd druk in de gaten houden en minder strakke targets
 • Gebiedsatlassen maken
 • Kosten en baten benoemen

1 Reacties

 • 2015-10-30 14:10:54
  Marco van Schaik
  strategisch adviseur water en ruimte

  Water en ruimte verbinden is niet nieuw. Er wordt al minstens 20 jaar aan getrokken en we komen maar langzaam vooruit.
  Nog belangrijker is het om water en ruimte te verbinden aan andere maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie.  Zo zijn er in de zuidwestelijke delta en het IJsselmeergebied mogelijkheden voor blauwe energie en getijdenenergie; in stedelijk gebied kan hittestress worden tegengegaan door opwarming van water waarmee 's winters gebouwen verwarmd worden.  Zodat het (nu nog sectorale) Deltaprogramma bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit èn aan winning en opslag van duurzame energie.