12 apr 2018

Atelier ‘Het zelfbewuste Noorden’ 12 april

Places of Hope - rondetafelgesprekken 12, 13 en 20 april
di 27 mrt
Geschreven door: Wij Maken Nederland

In dit atelier schetsen provincies en steden in Noord Nederland gezamenlijk een toekomstperspectief voor Drenthe, Friesland en Groningen als leef- en werkomgeving. Voor dat perspectief vormen de eigenheid, de sociaaleconomische positie en grote kwaliteiten op gebied van landschap en natuur uitgangspunt. Die worden gecombineerd met oplossingen voor de grote uitdagingen die klimaatverandering en energietransitie voor het gebied betekenen. Het perspectief vormt een ‘bod’. Wat heeft het Noorden te bieden als leefomgeving, als vestigingsplaats voor je bedrijf, als plek om te bezoeken? En: wat is er nodig en waarin moet worden geïnvesteerd om het hoopvolle perspectief ‘waar’ te laten worden?

Drie rondetafelgesprekken in de tentoonstelling in Leeuwarden vormen het startschot van het atelier. Tijdens die gesprekken worden vanuit verschillende invalshoeken de bouwstenen klaargezet, waarmee ontwerpers/ onderzoekers het nieuwe perspectief op het Noorden gaan ontwikkelen. Per rondetafelgesprek zijn er telkens drie presentaties en wordt een column uitgesproken.

Rondetafelgesprek 1: geschiedenis van het kijken naar het Noorden en hope als perspectief

Presentaties van:

  • Maarten Hajer (curator Places of Hope over het Noorden en hope)
  • Marijn Molema (historicus Fryske Akademy, over het Noorden als beleidsconcept)
  • Gert de Roo (hoogleraar planologie RUG, over LILA en de actuele betekenis van dat concept).
  • Column wordt nog ingevuld

Na de presentaties is er gesprek tussen presentatoren, een vast panel van ontwerpers/ onderzoekers (Enno Zuidema van EZS, Peter Veenstra van LOLA Landscape en Jelmer Pijlman van E&E Advies) en het publiek. Het gesprek wordt geleid door Jandirk Hoekstra  (H+N+S, atelierleider Het zelfbewuste Noorden).

 

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 27 mrt 2018

Meer inspiratie