1 dec 2017

Hoe dicht is Nederland bebouwd?

di 21 nov
Geschreven door: Wij Maken Nederland

De bebouwingsdichtheid in Nederland wordt tot nu toe uitgedrukt in aantal woningen per hectare of aantal inwoners per m2. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de fysiekruimtelijke dichtheid en alleen naar wonen gekeken. Tijdens deze bijeenkomst op 1 december 2017 laat het Planbureau voor de Leefomgeving zien hoe de bebouwingsdichtheid in Nederland eruit ziet door gebruik te maken van de internationaal gangbare Floor Space Index (FSI). Daarbij wordt gekeken naar alle gebouwen en speelt de totale vloeroppervlakte een rol bij de berekening van de dichtheid.

Dichtheden en functiemenging spelen in de ruimtelijke ordening en stedenbouw een belangrijke rol. Gebieden met hoge dichtheden worden vaak positieve eigenschappen toegedicht zoals minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder materiaalgebruik voor infrastructuur. Ook sociale aspecten als meer levendigheid en minder criminaliteit spelen een rol. Keerzijde is de accumulatie van congestie, geluidshinder en luchtvervuiling. Een hoge of lage dichtheid is echter geen recept voor een goede ruimtelijke planning maar wel vaak een voorwaarde.

Het PBL heeft op basis van open data een methode ontwikkeld om de FSI te automatiseren en wel landsdekkend op de schaal van bouwblok, buurt, wijk en gemeente. Wat betekent dit voor de fysiek morfologische eigenschappen van de leefomgeving? De FSI biedt samen met andere nu geautomatiseerde indicatoren (zoals GSI en MXI) een empirische basis voor ruimtelijk onderzoek in relatie tot onder meer  leefbaarheid, duurzaamheid of vastgoedwaarde. Tevens bieden de bebouwingsdichtheden veel vergelijking- en referentiemateriaal voor toekomstige stedelijke ontwikkelingen.

Voor meer informatie klik hier.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 21 nov 2017

Meer inspiratie