17 mei 2018

Ingebruikname Groen Gasinstallatie

Hoogheemraadschap van Delfland zet met productie van groen gas grote stap in verduurzaming
di 8 mei
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Op 17 mei a.s. neemt het Hoogheemraadschap van Delfland de installatie voor groen gas bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht te Vlaardingen officieel in gebruik. Volgens een uniek en duurzaam proces wordt biogas opgewaardeerd tot groen gas, gas met aardgaskwaliteit. Delfland heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn; daarnaast wil het waterschap ook groene energie aan derden gaan leveren. De productie van groen gas is een belangrijke stap daarin: Delfland gaat ruim 1 miljoen kuub groen gas per jaar leveren aan het gasnetwerk van Stedin.

Hoogheemraad Han van Olphen: ‘Delfland streeft ernaar de kringlopen van water, energie en grondstoffen te sluiten. Ook in het licht van het onlangs genomen besluit van de rijksoverheid om aardgas te vervangen door andere energievormen, is het groene gas van Delfland een welkom substituut.’

Traditionele weg van slib naar energie

Op een deel van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van de Nederlandse waterschappen wordt biogas geproduceerd. Zo ook op de Groote Lucht in Vlaardingen, ongeveer 1,8 miljoen kuub per jaar. Biogas ontstaat uit het slib dat wordt aangevoerd vanuit het rioolstelsel en van slib dat wordt geproduceerd op de zuivering. Slibgisting is een biologisch proces, waarbij organische stoffen worden omgezet in methaan en CO2, in biogas dus. Vervolgens zetten verbrandingsmotoren dit biogas om in elektriciteit en warmte. Met deze zelf opgewekte elektriciteit voorziet Delfland voor ongeveer 50 procent in de energiebehoefte van de zuiveringsinstallatie. De opgewekte warmte wordt gebruikt om de slibgistingstanks op de temperatuur te houden die nodig is voor het vergistingsproces.

Verder verduurzamen

De verbrandingsmotoren naderden het einde van hun levensduur en voldeden niet meer aan de aangescherpte emissie-eisen. ‘Dat was het moment om te kijken of we verder konden verduurzamen,’ zegt Jouke Boorsma, beleidsmedewerker bij Delfland. ‘Het biogas-proces was namelijk niet optimaal. Van de opgewekte warmte gebruikten we slechts 60 procent; verspilling van energie dus eigenlijk.’

Het Hoogheemraadschap heeft de groen gas-mogelijkheid vergeleken met de optie van nieuwe verbrandingsmotoren. De groen gas-optie bleek weliswaar de meest ambitieuze, maar ook de duurzaamste en financieel aantrekkelijkste mogelijkheid. Stedin, de beheerder van het gasnetwerk in de regio, reageerde positief op dit initiatief.

Uniek project

Een eenvoudig ogende zeecontainer herbergt nu een groen gas-opwerkingsinstallatie met een capaciteit van 350 Nm3/uur biogas. Het door slibvergisting ontstane biogas bestaat voor 60 procent uit methaan en voor 40 procent uit CO2. Met hulp van membraanscheidingstechnologie wordt de CO2 eruit gehaald en het percentage methaan opgevoerd tot ongeveer 90 procent. Dan is het biogas groen gas met aardgas-kwaliteit. Als het vervolgens geïnjecteerd wordt in het gasnetwerk van Stedin, kan het gebruikt worden voor de energievoorziening van huishoudens, of voor de vervoerssector, die wettelijk verplicht is steeds meer hernieuwbare brandstof aan hun fossiele brandstoffen toe te voegen. De productie wordt geschat op circa 1,2 miljoen kuub groen gas per jaar. ‘Om dit groene gas bij het netwerk van Stedin te krijgen, hebben we als waterschap een leiding van meer dan één kilometer aangelegd om bij het invoerpunt te komen,’ vertelt Boorsma. ‘Dat onderstreept het unieke van dit project, dat Delfland dit helemaal in eigen beheer doet.’

Win-win

Het rendement van deze groen gas-optie is meer dan die 1,2 miljoen kuub per jaar. Dankzij de opwerking tot groen gas wordt de volledige energie-inhoud van het biogas gebruikt en wordt er geen restwarmte meer vernietigd; ook dat is milieuwinst. Nóg belangrijker is dat met de groen gasproductie het biogas wordt ingezet daar waar het de meeste waarde heeft, namelijk in de vervoerssector. In ruil voor de levering van groen gas aan de vervoerssector ontvangt het waterschap de zogeheten Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s). Met deze HBE’s kan de vervoerssector aantonen dat zij daadwerkelijk het wettelijke percentage hernieuwbare brandstof bijmengen. Niet in de laatste plaats geeft het groen gasproject ook een impuls aan de kennis over energietransitie, herbruikbaarheid van grondstoffen en circulaire economie.

 

Aanmelden graag voorafgaand aan het symposium bij Anne-Martien van Laarhoven, communicatieadviseur, via avanlaarhoven@hhdelfland.nl

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 8 mei 2018

Meer inspiratie