14 feb 2019

Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Transformeren in verbinding met maatschappelijke opgaven
do 13 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Op donderdag 14 februari 2019 vindt het tweede jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie plaats in het Evoluon in Eindhoven. Werkt u aan een binnenstedelijke gebiedstransformatie, vanuit een overheid, een marktpartij, of als adviseur, dan bent u van harte uitgenodigd voor dit congres.Tijdens dit congres gaan we samen aan de slag met het verbinden van opgaven en trajecten die lopen op het gebied van stedelijke transformatie. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de opbrengsten van het programma tot nu toe.

Naast de binnenstedelijke woningbouw, staan we in steden voor uitdagende andere opgaven. Denk aan veranderingen in mobiliteit, de energietransitie, klimaatadaptatie en een veranderende arbeidsmarkt. Tijdens dit congres bespreken we hoe we met de binnenstedelijke woningbouwopgave ook kunnen bijdragen aan deze opgaven. Maar ook andersom: hoe kunnen deze andere maatschappelijke opgaven helpen om de binnenstedelijke woningbouw te versnellen en te verbeteren? Uiteraard staan we daarnaast ook uitgebreid stil bij de lessen die we hebben geleerd in het eerste jaar van het programma Stedelijke Transformatie. Dit doen we op specifieke thema’s en in de breedte van het onderwerp.

Tijdens het plenaire programma in de ochtend geeft Erik van Merrienboer (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) aan voor welke opgaven de provincie Noord-Brabant staat. Vervolgens gaat Co Verdaas (praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft) in op de opgaven die steden hebben. Met welke opgaven kunnen we verbinding maken en wat betekent dat precies? Aan de hand van voorbeelden in het land waarbij dit in de praktijk wordt gebracht, bespreken we hoe we deze complexe opgaven met elkaar kunnen realiseren. Hoe en met wie maak je een visie? En wat zijn daarbij de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen? Hierover gaat Jop Fackeldey (voorzitter programma Stedelijke Transformatie) in gesprek met onder meer Marja Appelman (directeur Woningmarkt van het ministerie BZK), Paul de Beer (wethouder Breda) en Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling BPD en voorzitter NEPROM).

In de middag bieden we u de keuze uit diverse werksessies. De helft van deze werksessies gaat over de mogelijkheden om verbindingen te maken met andere thema’s en opgaven, waarbij we telkens één of meer opgaven centraal stellen. We besteden hierbij aandacht aan onderwerpen als de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en bereikbaarheid. In de andere helft van de sessies delen we de huidige ervaringen bij binnenstedelijke transformatieprojecten, aan de hand van thema’s, concrete projecten of andere (landelijke) programma’s. Denk hierbij aan thema’s als aanbesteden, mogelijkheden voor het verlagen van onrendabele toppen, parkeren, fondsvorming en andere financieringsconstructies. Maar we delen ook de lessen uit andere trajecten, zoals van het Expertteam Woningbouw en het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil.

In de middag organiseren we een aantal specifieke bestuurderssessies. Deze zijn speciaal bedoeld voor wethouders, raadsleden, gedeputeerden, statenleden en bestuurders van projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Over de invulling van deze sessie volgt binnenkort meer informatie.

 

Voor meer info en aanmelden via de link.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
do 13 dec 2018

Meer inspiratie