1 mei 2017

Kennisatelier Waardenvolle Leefomgeving

do 30 mrt
Geschreven door: Wij Maken Nederland
Wat zijn uitdagingen rondom eigentijds omgevingsbeleid? Hoe maak je transparante ontwerpkeuzes over leefomgevingen als de wensen in de samenleving hierover sterk uiteenlopen? Het lectoraat Area Development van Windesheim organiseert rondom deze thematiek op 1 mei het kennisatelier ‘Waardenvolle Leefomgeving’. In het kennisatelier ontmoet u beleidsmakers en onderzoekers die werken aan de implementatie van de omgevingswet en het formuleren van omgevingsvisies en andere ruimtelijke inrichtingsplannen. We nodigen u van harte uit om uw kennis te delen en deel te nemen aan dit kennisatelier.

Waardenvolle Leefomgeving

Het ontwerp van de leefomgeving is meer dan een technische aangelegenheid. In het woelige maatschappelijk debat en in de gefragmenteerde politieke arena draait het niet alleen om feiten en cijfers, maar ook om opvattingen en waarden. De professional van nu moet meer kunnen dan goed rekenen en tekenen om vorm te geven aan ‘smart cities’. In een waardenafweging moet de professional bijdragen aan de juiste keuze over een veilige en gezonde leefomgeving. Dit vraagt om een cultuuromslag in de beleidsvoorbereiding en besluitvormingsondersteuning van het omgevingsbeleid.

In dit kennisatelier wordt de Waardenbenadering Leefomgeving gepresenteerd. Deze nieuwe werkmethodiek is ontwikkeld na acht jaar praktijkgericht onderzoek naar de culturele fundamenten van de gebiedsontwikkeling van het lectoraat Area Development in nauwe samenwerking met overheden en adviesbureaus. In het kennisatelier staat de toepassing van de Waardenbenadering Leefomgeving centraal op de omgevingsopgave van nu:

  • veiligheid en gezondheid in de leefomgeving
  • smart cities, slimme mobiliteit, slimme gebouwen
  • energietransitie en economische concurrentiekracht

Het zijn opgaven en beleidsdoelen die technisch vaak goed verenigbaar lijken, maar waar in de samenleving en de politiek fundamenteel verschillend over wordt gedacht. Met de ‘Waardenbenadering Leefomgeving’ wordt die variëteit aan wensen hanteerbaar. Zo kunnen transparante keuzes worden gemaakt voor het creëren van de waardenvolle leefomgeving.

Programma

13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Opening
Gespreksleider Ronald Löhr, (zelfstandig adviseur, Plein13)
De Aftrap: Waardevolle professional
Henk Hagoort (voorzitter College van Bestuur, Windesheim)
13.40 uur De Uitdaging: Cultuuromslag in het omgevingsbeleid
Co Verdaas (heeft als kamerlid aan de wieg gestaan van de omgevingswet, adviseur Over Morgen)
14.00 uur De Aanpak: Waardenbenadering Leefomgeving – de werkmethodiek
Willem Buunk (lector Area Development, Windesheim) 
14.20 uur De Reacties: Achtergronden, toepassingsmogelijkheden, beperkingen van de waardenbenadering
Interactieve paneldiscussie o.l.v. Ronald Löhr, met in het panel; Co Verdaas, Janneke Greveling (afdelingshoofd Ruimte, Gemeente Zwolle), Kees Kraaijeveld (directeur, De Argumentenfabriek), Ward de Meulemeester (projectleider omgevingsvisie, Provincie Flevoland).
14.50 uur Pauze
15.00 uur De Toepassing: Aan de slag voor de Waardenvolle Leefomgeving – de werksessies
U kunt ter plekke kiezen uit 2 werksessies:
Waardenbewust ontwerpen
Met Ward de Meulemeester, Saskia Engbers (strateeg Ruimte, Gemeente Zwolle) en Willem Buunk.
In het ontwerpproces spelen verschillen in opvattingen in de samenleving en achterliggende waarden niet altijd een rol. De toepassing van de waardenbenadering kan hierin verandering brengen. Wat is waardenbewust ontwerpen? Hoe kun je bepalen welke waarden leidend zijn in het ontwerpproces?
Zachte waarden en de fysieke leefomgeving
Met Kees Kraaijeveld, Ina van Oostenbrugge (programmamanager, Zwolle Gezonde Stad), Bart Buijs (directeur, Het Oversticht) en Monique Geerdink (zelfstandig adviseur, Rizamoon).
Er zijn maatschappelijke vraagstukken die verbonden zijn met wat genoemd kan worden ‘zachte waarden’. Aan de hand van opvattingen in de samenleving over actuele dilemma’s op het gebied van gezondheid en identiteit wordt geoefend met het signaleren van waarden. Hoe werkt dat? Wat kun je ermee?
16.15 uur De Terugkoppeling: De oogst van de werksessies
Plenaire afsluiting o.l.v. Ronald Löhr met de inleiders en deelnemers. Wat zijn de verkregen inzichten en indrukken van de toepassingsmogelijkheid van de Waardenbenadering Leefomgeving?
16.30 uur Borrel
Informele voortzetting van het gesprek over de Waardenvolle Leefomgeving. Dit is ook het afscheidsmoment voor Willem Buunk als lector Area Development bij Windesheim.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op hogeschool Windesheim (Campus 2-6 te Zwolle), in kantine H1.Bekijk de routebeschrijving

Meer informatie en aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan dit kennisatelier. Wel vragen we u om zich vooraf aan te melden via bovenstaande link, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Heeft u nog vragen? Mail dan gerust naar areadevelopment@windesheim.nl

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
do 30 mrt 2017

Meer inspiratie