29 mrt 2018

Klimaatadaptieve bouwprojecten

Werkbare oplossingen voor klimaatadaptief bouwen
wo 21 feb
Geschreven door: Wij Maken Nederland

In het Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten gaat Platform31 samen met Wageningen Environmental Research (Alterra), Bouwend Nederland, de Unie van Waterschappen en de Bouwcampus aan de slag met werkbare oplossingen voor klimaatadaptief bouwen. Bent u betrokken bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt en loopt u in het plannings- en uitvoeringstraject tegen problemen aan waar u oplossingen voor zoekt? Dan nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst op 29 maart, waarin we het actieprogramma samen met u vorm en inhoud geven.

In het actieprogramma willen we een praktijk gedreven aanpak opzetten met de volgende doelen:

  1. de best mogelijke klimaatadaptieve oplossingen creëren voor individuele, concrete bouwopgaven (adaptatieprojecten);
  2. algemene lessen trekken uit deze adaptatieprojecten die breed toepasbaar zijn in de uitvoering van
    de totale bouwopgave in Nederland.
  3. deze lessen verspreiden en verankeren in het beleid en werkwijzen van gemeenten en andere betrokken partijen zodat klimaatadaptatie een integraal onderdeel gaat uitmaken van de bouwopgaven.

Wij zijn op zoek naar gemeenten die met een adaptatieproject mogelijk willen deelnemen aan het actieprogramma. Op 29 maart zoomen we onder andere in op de volgende vragen:

  • Hoe kan een praktijk gedreven aanpak enerzijds de betrokken adaptatieprojecten helpen bij het behalen van de klimaatadaptieve doelen en anderzijds lessen opleveren voor de totale bouwopgave in Nederland?
  • Welke belangrijke thema’s en opgaven dienen aan de orde te komen?
  • Welke (andere) partijen moeten we betrekken om de programmadoelen te behalen?

Daarnaast bieden we u uiteraard de gelegenheid om uw eigen vragen in te brengen.

Voor meer informatie of vragen klik hier.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
wo 21 feb 2018

Meer inspiratie