22 nov 2017

Landelijk Congres GIDS/Gezond in…

Lokale aanpak gezondheidsachterstanden
di 31 okt
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Woensdag 22 november organiseert Gezond in… (Pharos en Platform31) een landelijk congres voor wethouders, bestuurders, beleidsadviseurs en professionals uit verschillende domeinen die willen bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. We vieren wat gemeenten de afgelopen vier jaar hebben bereikt met GIDS en Gezond in… en bespreken wat nodig is voor het vervolg.

 

Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Het stimuleringsprogramma Gezond in… (Pharos en Platform31) werkt samen met 164 gemeenten aan een brede aanpak van gezondheidsachterstanden. Staatssecretaris Van Rijn besloot dit voorjaar het stimuleringsprogramma voort te zetten tot en met 2021. “De ingeslagen weg blijkt effectief en vindt breed draagvlak onder gemeenten en wethouders,” aldus Van Rijn. Een lange adem is nu van belang om de aanpak stevig te verankeren in regulier lokaal beleid.

 

Platform31 en Pharos nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit congres. Graag gaan we samen met u en prominente bestuurders, inwoners, wethouders uit verschillende domeinen en vertegenwoordigers vanuit wetenschap en politiek, in gesprek.

 

Voor meer informatie klik hier.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 31 okt 2017

Meer inspiratie