11 jun 2018

Nationale Omgevingsvisie

Boodschappen vanuit platteland en stad
do 31 mei
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Het Rijk werkt op dit moment aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. In de NOVI staan vier strategische opgaven centraal:

  • naar een duurzame en concurrerende economie;
  • naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  • naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
  • naar een waardevolle leefomgeving.

De inhoud van deze strategische opgaven staat al min of meer vast. Hierin zijn keuzes en prioriteiten noodzakelijk. Die noodzakelijke keuzes komen in de huidige fase van de NOVI aan bod. Bovendien zal aangegeven worden hoe de opgaven vormgegeven kunnen worden.


Relatie tussen platteland en stad
De focus van het Rijk is op dit moment voornamelijk gericht op regiodeals, waarbij de relatie tussen platteland en stad alleen op het regionale niveau aan bod komt. Tijdens deze interactieve bijeenkomst verkennen we door met elkaar in gesprek te gaan, hoe de relatie tussen platteland en stad kan bijdragen een de strategische opgaven. Na een toelichting op het proces van de NOVI en de vier thema’s, gaan we uiteen om te brainstormen over de kansen. Daarnaast bespreken we de keuzemogelijkheden binnen de strategische opgaven. Op dit moment kan hiervoor nog input komen en is het van meerwaarde om ook het perspectief vanuit de verbinding tussen platteland en stad scherp op het netvlies van het Rijk te krijgen.

Programma

13:00 Inloop
13:30 Welkom en toelichting op de middagdoor Maarten Hoorn (Platform31)
13:45 Presentatie Nationale Omgevingsvisie en de vier strategische opgavendoor Saskia Ferf Jentink-Sterk (ministerie van BZK)
14:15 Vragen en plenaire discussiewaar lijken de kansen te liggen? Zijn er ook thema’s waarvoor dat niet geldt?
14:30 Verdieping per themawelke keuzes moeten gemaakt worden?
15:15 Pauze
15:30 Verdieping per themahoe kan relatie stad-platteland bijdragen?
16:15 Plenaire terugkoppeling en afsluiting
16:30 Einde

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
do 31 mei 2018

Meer inspiratie