6 dec 2018

STAD gesprek

Publiek vastgoed – een kostbaar bezit?
do 15 nov
Geschreven door: Wij Maken Nederland

De gemeente en het Rijk hebben in Den Haag steeds minder ruimte nodig voor de huisvesting van hun medewerkers. De overtollige gebouwen worden verkocht aan marktpartijen. De panden krijgen vervolgens een rendabel programma zoals woningen of hotels. In de praktijk dus een transformatie van (semi)publieke ruimte naar privé. Steeds vaker gaan er echter stemmen op om de uitverkoop van publiek vastgoed te stoppen.

De maatschappelijke waarde van vitale publieke gebouwen en plekken is immers erg groot. In een overheidsstad als Den Haag vormt publiek vastgoed een dynamische schakel in het stedelijk weefsel in de balans tussen publiek en privaat. Deze plekken vervullen niet alleen een stimulerende rol in de stadseconomie, maar zijn vaak ook van grote cultuurhistorische waarde. Verkoop maakt wellicht de begroting op korte termijn sluitend, maar blijven er op de lange termijn niet juist kansen onbenut?

Hoe kan het debat over de besluitvorming rond verkoop of behoud van publiek vastgoed verbreed worden met de maatschappelijke en economische waarden voor de stad op lange termijn? En hoe zorg je voor een sluitende business case en goed beheer van publiek vastgoed? Over deze vragen gaat Platform STAD in gesprek met o.a. Piet Vollaard(architect/criticus) en Jaap Schoufour (directeur bureau broedplaatsen Gemeente Amsterdam), Ria de Waal (broedplaatsen makelaar Den Haag) en Marinke Steenhuis (SteenhuisMeurs).

Voor meer info en aanmelden via de link

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
do 15 nov 2018

Meer inspiratie