21 jun 2018

Stedelijk landschap met betekenis

Transformatie van stad en ommeland
do 31 mei
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Het jaarlijks symposium van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over de verbinding tussen natuur en erfgoed vindt plaats op donderdag 21 juni 2018 in Amersfoort. We nodigen u hier van harte voor uit.

Het onderwerp deze middag is de verstedelijkingsopgave. Er is een grote behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijven, vooral in en rond de grote steden. Het landschap met het daarbij behorende erfgoed is een belangrijke factor voor de woonkwaliteit én het vestigingsmilieu voor bedrijven. Hoe verbinden we de enorme verstedelijkingsopgave aan de kwaliteit van ons landschap en de erfenis uit het verleden?
De vraag is of we de bouwopgave kunnen realiseren binnen bestaande contouren of dat ‘bouwen in het groen’ weer een leidend principe wordt. Voorop staat dat het ontwikkelen van een krachtig ’groenblauw’ netwerk en de zorg voor het erfgoed belangrijk is. Dit vergt uitgekiende ruimtelijke planning, goede ontwerpen en gerichte sturing. Graag gaan we met u hierover op 21 juni in gesprek.


Programma

12.30

Inloop met broodjes

13.00

Opening door dagvoorzitter

 

Welkom door Kees Lever, directeur Grond en Gebouwen Staatsbosbeheer

Verstedelijkt landschap, een immense opgave
Esther Agricola, directeur Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam

 

1000 jaar relatie stad en land
Jaap Evert Abrahamse, sr. onderzoeker historische Stedenbouw RCE

 

Ontwerpen aan de stad, ontwerpen aan Nederland
Rik de Visser, directeur Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw

14.25

Pauze

 

Groene Metropool
Harry Boeschoten, programmadirecteur Staatsbosbeheer

Keuzerondes: 

In gesprek met de gemeenten

Aanpak stedelijke opgaven en landschappelijke ontwikkeling met
o.a. Den Haag, Zwolle, Parkstad

Keuzerondes: 

Pitches door en debat met vier studenten (TU Delft en Academie van Bouwkunst)
Cultuurhistorie en Landschap als basis voor de stad

16.55

Afronding door Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies RCE

17.00

Netwerkborrel


Deelname is gratis, maar u wordt gevraagd zich wel aan te melden door middel van het invullen van dit formulier.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
do 31 mei 2018

Meer inspiratie