4 jun 2018

Sturen op sociale waarde van infrastructuur

Over sociale waarde van infrastructuur
do 26 apr
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Infrastructuur is van essentieel belang voor de samenleving en draagt op allerlei manieren bij aan economische verbindingen, aan ecologische verbanden en aan de sociale en culturele samenhang in de Nederlandse samenleving. Dat belang reikt verder dan de primaire functionaliteit van een elektriciteitskabel, een spoorlijn of een zendmast. Vooral de sociale waarde van infrastructuur staat niet vanzelfsprekend op het netvlies van infrastructuurbeleidsmakers. Hoe kunnen waarden als sociale inclusiviteit en rechtvaardigheid beter meegenomen worden in visieontwikkeling en planvorming voor infrastructuur?

Tijdens de conferentie op vier juni verkennen wij hoe sociale waarden beter meegenomen kunnen worden in visieontwikkeling en planvorming voor Infrastructuur. Op deze wijze wil de WRR bijdragen aan het debat over de sociale inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid van essentiële voorzieningen, om ongelijkheid te voorkomen tussen stad en platteland, arm en rijk, jong en oud, digibeet en digitaalvaardig.

Meer informatie is te vinden via de WRR website onder actueel/activiteiten.

Aanmelden kan tot uiterlijk 28 mei a.s. via registratie@wrr.nl.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
do 26 apr 2018

Meer inspiratie