9 okt 2017

Symposium modernisering grondbeleid

ma 16 okt
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Graag nodigt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) u uit voor een symposium over grondbeleid. Aanleiding is het recent verschenen Rli-advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’.
Het symposium vindt plaats bij het Rli-kantoor op maandag 9 oktober 2017 van 14:00 uur tot 17:00 uur, in de seminarfoyer (begane grond), Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag. Inloop vanaf 13.30, borrel na afloop.

Rli-advies over grondbeleidinstrumenten

Op 22 juni 2017 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling; instrumenten voor grondbeleid in een energieke samenleving’ aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De raad adviseert hierin over de instrumenten uit de Aanvullingswet grondeigendom en roept op tot modernisering van het grondbeleid.

Symposium

Het advies heeft geleid tot veel reacties in de media. De aanbeveling van de raad om gemeenten de mogelijkheid te geven grondbeleidsinstrumenten, zoals onteigening, in handen van uitvoerende partijen te leggen, raakte een gevoelige snaar en leidde tot krantenkoppen. In de vakbladen was er ook aandacht voor de aanbevelingen van de raad over kavelruil, kostenverhaal en de aansluiting van het grondbeleidinstrumentarium op de Omgevingswet. De raad constateert dat er draagvlak is voor een modernisering van het grondbeleid, maar dat tegelijkertijd een aantal aanbevelingen uit het advies vragen oproept, met name als het gaat om de mogelijke uitwerking ervan. De raad wil met dit symposium bijdragen aan het verdiepen van het debat rondom grondbeleid, en aan een Aanvullingswet Grondeigendom die past bij de opgaven van de nabije toekomst. De raad heeft aan vier inleiders (zie programma) gevraagd om vanuit hun perspectief te reageren op het advies om daarmee het debat met de zaal te openen.

Programma

13.30 uur         Inloop, ontvangst koffie en thee
13.30 uur         Welkom, dagvoorzitter Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli
14.10 uur         Inleiding Niels Koeman over de inhoud en achtergrond van het advies
14.30 uur         Vier discussierondes over de vier thema’s
1. Modernisering grondbeleid – Inleiding door Sarah Ros
2. Instrumenten voor faciliterend grondbeleid – Inleiding door Peter van Haasteren
3. Stedelijke kavelruil en zelfrealisatie – Inleiding door Erwin van der Krabben
4. Verdeling kosten en baten gebiedsontwikkeling – Inleiding door Friso de Zeeuw
16.45 uur         Afsluiting door Jan Jaap de Graeff
17.00 uur         Borrel en gelegenheid tot napraten

Aanmelding

Wij vragen u om uiterlijk 5 oktober 2017 via bovenstaande antwoordknoppen aan te geven of u bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn. De toegang is gratis. U kunt deze uitnodiging uiteraard delen met uw collega’s en andere geïnteresseerden.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken: tim.zwanikken@rli.nl, 06 52874404. Klik op de volgende link voor informatie over het advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
ma 16 okt 2017

Meer inspiratie