2 nov 2017

Wat werkt in…sturing op gemengde wijken

vr 20 okt
Geschreven door: Wij Maken Nederland

De concentratie van kwetsbare groepen lijkt in kwetsbare wijken toe te nemen. Veel gemeenten, corporaties en burgers uiten hierover hun zorgen. De urgentie groeit, maar de meest effectieve interventie (sloop-nieuwbouw) wordt niet langer toegepast. Welke alternatieve interventies en strategieën kunnen de concentratie van kwetsbare groepen in de wijk tegen gaan? En wat zegt de wetenschap over het nut en de noodzaak van de sturing op gemengde wijken? De vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk gaat in op deze vragen tijdens de themabijeenkomst Wat werkt in…Sturing op gemengde wijken op donderdag 2 november 2017.

Diverse studies (PBL, SCP, Platform31) wijzen de afgelopen jaren op toenemende segregatie in Nederland. Dit komt onder andere tot uiting in een toenemende concentratie van kwetsbare groepen in wijken met een goedkope woningvoorraad. Veel bewoners komen in deze wijken terecht omdat ze weinig te kiezen hebben. Deze tendens wordt door betrokken partijen als onwenselijk beschouwd. Het antwoord op de vraag of deze toenemende concentratie negatieve gevolgen heeft voor de bewoners, de buurt en de maatschappij is echter diffuus.

 

Thema’s

Op 2 november gaat Platform31 in gesprek met de vakgemeenschap van WWidW. We gaan uitgebreid in op de volgende vragen:

  • Effecten
    Welke negatieve effecten kan de concentratie van kwetsbare groepen hebben voor stad, wijk en inwoners? Wat kan het bevorderen van de gemengde wijk opleveren?
  • Strategieën en interventies
    Welke goede voorbeelden van strategieën en interventies t.b.v. ‘de gemengde wijk’ zijn er in het huidige tijdsgewricht? Welke werkzame bestanddelen hebben deze projecten?
  • Proces
    Hoe moeten partijen samenwerken om de gemengde wijk gestalte te geven en welke valkuilen dienen te worden omzeilt?

 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een email te sturen naar Niels Gastkemper: niels.gastkemper@platform31.nl

Klik hier voor meer informatie.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
vr 20 okt 2017

Meer inspiratie