9 nov 2017

Wooncongres 2017

Kwaliteit van wonen en wijken opnieuw gewogen. Mag het een onsje meer? Of minder?
wo 25 okt
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op 9 november 2017 voor de achtste keer op rij het Wooncongres. Het thema van deze editie is: kwaliteit van wonen en wijken.

Hoewel de kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad over het algemeen goed te noemen is, heeft de recente recessie die kwaliteit flink onder druk gezet. Zowel woningcorporaties als particuliere woningeigenaren zijn geconfronteerd met een teruglopend budget voor woningverbetering. De herstructurering van wijken en buurten is in de crisis sterk stilgevallen. Door de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te verbeteren, kunnen gemeenten en woningcorporaties ook invloed uitoefenen op de leefbaarheid in wijken.

Daarnaast staat Nederland voor de opgave om de woningvoorraad verder te verduurzamen en zo de kwaliteit van het corporatiebezit te verbeteren. Er zal de komende decennia vooral fors worden ingezet op het renoveren van woningen om de energievraag voor verwarming aanzienlijk te reduceren en over te gaan naar duurzame energie. Doel van de afgesloten Green Deal Gasloze wijken is om in 2030 een groot deel van de woningvoorraad van het gas te halen. Dit heeft ook impact op de manier van wonen en comfortbeleving.

Wat verstaan we precies onder kwaliteit van wonen en wijken en welke kwaliteit is gewenst? En als we dat dan weten, welke woonkwaliteit moet dan worden verbeterd of toegevoegd? Groeit bijvoorbeeld de behoefte aan kleine woningen, de zogenaamde tiny houses of micro-appartementen? Hoe haalbaar en aantrekkelijk zijn Nul op de Meter woningen? Is er meer behoefte aan woonmilieus met een goede ruimtelijke kwaliteit? Hoe zorgen we voor voldoende keuzevrijheid en een goede kwaliteit-prijsverhouding?

Klik hier voor meer informatie over het programma en om je aan te melden.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
wo 25 okt 2017

Meer inspiratie