Jelleke de Nooy van Tol

agroeologe, netwerker, facilitator van multi-stakeholder processen

Als landschapsarchitect al snel ontdekt dat economische processen en besluiten de landschapsinrichting en als dan niet goed gebruik bepalen. meer dan 20 jaar gewerkt in gebiedsontwikkeling in ontwikkelingslanden, en kennisuitwisseling tussen professionals tbv participatief en interdisciplinair werken met als doel impact. Duurzame ontwikkeling dus. Mijn boeken gaan over de transitie Naar Een Nieuwe Landbouw. ik werk mee aan transitiecoalitie voedsel, Deltaplan biodiversiteit, Legacy17. zie jellekedenooy.nl en legacy17.org