Marije van Zomeren

Integraal duurzaam ondernemer, adviseur tijdelijk management

Vanaf 2004 werk ik vanuit mijn bedrijf 100%Zomer in binnen en buitenland aan innovatieve integraal duurzame (circulaire) bedrijven en concepten die tevens een vliegwiel zijn voor het omliggende gebied; een wijk, stad of juist een (bedreigd) natuurgebied. Zo ontstonden er o.a. bijzondere duurzame hotels in Oeganda, Costa Rica en Suriname. We werkten met kleine en grote partijen en investeerders. Vanaf 2011 is onze aandacht verlegd naar her stedelijk gebied. Nu werken we o.a.aan de realization van het innovative 100%yourcityhotel