Theo Broersma

Inspecteur chemische productveiligheid NVWA

Initiatiefnemer en mede oprichter van het project Holwerd aan Zee. Het herstellen van verbindingen door het terugbrengen van de Waddenzee naar het dorp Holwerd ten behoeve van de leefbaarheid, omzet en banen in Noordoost Friesland met bewoners en natuur als grote winnaars.