Thijs de Groot

Programma Manager

Werkzaam bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en verantwoordelijk voor bestemmingsontwikkeling waarbij toerisme een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappelijke ontwikkelopgaven van Nederland. Huidige onderwerpen waar ik mee bezig ben: duurzaamheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid, bewonersdialoog, bruisende binnensteden en kustontwikkeling